Pūres pagasta bibliotēka- informācijas un novada izpētes centrs

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000801

Adrese:

Pūre - 18, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63191209 25611505 @ 63191209
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Tukuma, Jaunpils, Engures un Kandavas novada bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Tukuma novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Valda Dzelzkalēja

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000051504

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0192

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

588A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1892

Sākums:

Konversācijas vārdnīcā minēts, ka Pūres Sadraudzīgās biedrības bibliotēka darbojas 1892.gadā, bet, pieprasot ziņas Latvijas Valsts vēstures arhīvā, saņemts dokuments, kurā norādīts – 20.gs. 10 gadu sākums. Kā pagasta bibliotēka tā pastāv no 1945.gada. 2000.gadā mainīts nosaukums uz Pūres pagasta bibliotēka – informācijas un izpētes centrs un pievienota otra pagasta bibliotēka, kurai dots nosaukums Lamiņu bibliopunkts

Darbība:

Pūres pagasta bibliotēka – informācijas un novada izpētes centrs ir Pūres pagasta pašvaldības iestāde, kas realizē noteiktas bibliotekārā darba funkcijas, kuru izpildi finansē Pūres pagasta pašvaldība. Bibliotēka INIC nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam iedzīvotājam, veicina sabiedrības izaugsmi un piedalās mūžizglītības procesā. Bibliotēka ir vietējās sabiedrības informācijas aprites vieta. Tās misija – padarīt savus un globālos informācijas resursus pieejamus un noderīgus iedzīvotājiem, rosināt bērnos un jauniešos interesi par grāmatu, kā arī saglabāt vietējas nozīmes kultūras mantojuma krājumu nākamajām paaudzēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

Lamiņu bibliopunktā pirmdienās 8:00 - 16:00, jūlijā - slēgts

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Bibliotēkas apmeklēšana, lasītāju pierakstīšana konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, fondiem un informācijas meklēšanas iespējām
2. Grāmatu, žurnālu, laikrakstu izsniegšana pēc lasītāja pieprasījuma lasītavā, abonementā un citās bibliotēkas struktūrvienībās
3. Datora un interneta, WiFi izmantošana
4. Informācijas meklējumsistēmu (katalogu, kartotēku, BIS ALISE) izmantošana, bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana
5. Bibliotēku, lasīšanas un literatūru popularizējošu pasākumu apmeklēšana
6. Bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām attiecīga reģiona vai republikas pilsētas bibliotēkām
7. Informācijas sniegšana par Pūres pagastu (arī kultūrtūrisma maršrutu ieteikšana)
8. Novadpētniecības krājuma digitālā vidē un pagasta notikumu audiovizuālo ierakstu kolekcijas izmantošana abonementā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. A4 lapas kopēšana no vienas puses EUR 0,09
2. A4 lapas kopēšana no abām pusēm EUR 0,17
3. A3 lapas kopēšana no vienas puses EUR 0,18
4. A3 lapas kopēšana no abām pusēm EUR 0,35
5. espieddarbu un citu dokumentu printēšana A4 formātā melnbaltā drukā EUR 0,13
6. espieddarbu un citu dokumentu printēšana A4 formātā krāsainā drukā EUR 0,47
7. oriģināla skenēšana un saglabāšana elektroniskā formā viena dokumenta skenēšana EUR 0,45
8. dokumentu iesiešana vai laminēšana A-4 lapa EUR 0,54
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1990

Citas (papildus) ēkas:
Nosaukums vai adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Lamiņu bibliopunkts Pašvaldības īpašums 1975

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

233

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

501

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

125

Pārējie:

376

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

13143

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

8343

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

4800

Virtuālais apmeklējums:

3282

Sociālo tīklu apmeklējums:

6088

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

27194

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3213

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 10069
Seriālizdevumi 13168
Audiovizuālie resursi 19
Pārējie dokumenti 1783
Elektroniskie resursi 2155
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1194

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 386
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 374
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 12

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

822

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2055

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

8424

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 9597 261 2032 7826
Seriālizdevumi 28 561 22 567
Audiovizuālie resursi 27 27
Pārējie dokumenti 5 1 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 822 28 204 646

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 16
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 13
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

4

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 2
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2017.gada beigās:

21

Digitalizēto kolekciju pieejamība:
Kur pieejamas Kolekciju skaits
Pieejamas tikai uz bibliotēkas datoriem 19
Pieejamas publiski internetā 2
Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Attēlizdevumi 243 277 520
Video ieraksti 2 39 41
Kopējais digitalizēto ierakstu atskaņošanas laiks:
Digitalizēta hronometrāža Stundas min sec
VIDEO ieraksti - līdz gada sākumam 15 46
VIDEO ieraksti - atskaites gada laikā 1 38 49
VIDEO ieraksti - gada beigās (kopā) 1 54 35

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

22

Tematiskie pasākumi:

37

Projektizstrāde:

1

Izdevējdarbība:

5