Pūres pagasta bibliotēka- informācijas un novada izpētes centrs

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000801

Adrese:

Pūre - 18, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63191209 25611505 @ 63191209
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Tukuma, Jaunpils, Engures un Kandavas novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Tukuma novada pašvaldība
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Valda Dzelzkalēja

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000050504

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0192

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Lamiņu bibliopunkts Lamiņi-6, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

588A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1892

Sākums:

Konversācijas vārdnīcā minēts, ka Pūres Sadraudzīgās biedrības bibliotēka darbojas 1892.gadā, bet, pieprasot ziņas Latvijas Valsts vēstures arhīvā, saņemts dokuments, kurā norādīts – 20.gs. 10 gadu sākums. Kā pagasta bibliotēka tā pastāv no 1945.gada. 2000.gadā mainīts nosaukums uz Pūres pagasta bibliotēka – informācijas un izpētes centrs un pievienota otra pagasta bibliotēka

Darbība:

Pūres pagasta bibliotēka – informācijas un novada izpētes centrs ir Pūres pagasta pašvaldības iestāde, kas realizē noteiktas bibliotekārā darba funkcijas, kuru izpildi finansē Pūres pagasta pašvaldība. Bibliotēka INIC nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam iedzīvotājam, veicina sabiedrības izaugsmi un piedalās mūžizglītības procesā. Bibliotēka ir vietējās sabiedrības informācijas aprites vieta. Tās misija – padarīt savus un globālos informācijas resursus pieejamus un noderīgus iedzīvotājiem, rosināt bērnos un jauniešos interesi par grāmatu, kā arī saglabāt vietējas nozīmes kultūras mantojuma krājumu nākamajām paaudzēm

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

Lamiņu bibliopunktā pirmdienās 08:00 - 16.00, jūlijā - slēgts

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bibliotēkas apmeklēšana, lasītāju reģistrēšana Konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, fondiem un informācijas meklēšanas iespējām
2. Grāmatu, žurnālu, laikrakstu izsniegšana pēc lasītāja pieprasījuma lasītavā, abonementā un citās bibliotēkas struktūrvienībās
3. Datora un interneta, WiFi izmantošana
4. Informācijas meklējumsistēmu (katalogu, kartotēku, BIS ALISE) izmantošana, bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana
5. Bibliotēku, lasīšanas un literatūru popularizējošu pasākumu apmeklēšana
6. Bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām attiecīga reģiona vai republikas pilsētas bibliotēkām
7. Informācijas sniegšana par Pūres pagastu (arī kultūrtūrisma maršrutu ieteikšana)
8. Novadpētniecības krājuma digitālā vidē un pagasta notikumu audiovizuālo ierakstu kolekcijas izmantošana abonementā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. A4 lapas kopēšana no 1 puses - EUR 0.09
2. A4 lapas kopēšana no 2 pusēm - EUR 0.17
3. A3 lapas kopēšana no 1puses - EUR 0.18
4. A3 lapas kopēšana no 2pusēm - EUR 0.35
5. iespieddarbu un citu dokumentu printēšana A4 formātā melnbaltā drukā - EUR 0.13
6. iespieddarbu un citu dokumentu printēšana A4 formātā krāsainā drukā - EUR 0.47
7. oriģināla skenēšana un saglabāšana elektroniskā formā 1 dokumenta skenēšana - EUR 0.45
8. dokumentu iesiešana vai laminēšana A-4 lapas - EUR 0.54
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Lamiņu bibliopunkts Lamiņi-6 Pašvaldības īpašums 1975
Bibliotēka Pūre-18 Pašvaldības īpašums 1990
Teritorijas kopējā platība (m2):

233

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

233

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

604

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

167

Pārējie:

437

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

17545

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

12202

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

5343

Virtuālais apmeklējums:

2481

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

28712

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

5599

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 11520
Seriālizdevumi 14446
Audiovizuālie resursi 20
Pārējie dokumenti 2726
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1724

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 289
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 248
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 41

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

787

Izslēgto dokumentu kopskaits:

105

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

9381

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 264 105 8259
Seriālizdevumi 523 1089
Audiovizuālie resursi 29
Pārējie dokumenti 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 40 48 695

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 15
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 12
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

4

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2019.gada beigās:

21

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Attēlizdevumi 540 20 560
Video ieraksti 41 41
Kopējais digitalizēto ierakstu atskaņošanas laiks:
Digitalizēta hronometrāža Stundas min sec
VIDEO ieraksti - līdz gada sākumam 1 54 35
VIDEO ieraksti - gada beigās (kopā) 1 54 35