Pūres pagasta bibliotēka- informācijas un novada izpētes centrs

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000801

Adrese:

Pūre - 18, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63191209 22561150 @ 63191209
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Tukuma, Jaunpils, Engures un Kandavas novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Citas iestādes vietne Tukuma novada pašavaldība
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Valda Dzelzkalēja

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000051504

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0192

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Lamiņu bibliopunkts Lamiņi-6, Lamiņi, Pūres pagasts, Tukuma novads, Lv-3124

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

588A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1892

Sākums:

Konversācijas vārdnīcā minēts, ka Pūres Sadraudzīgās biedrības bibliotēka darbojas 1892.gadā, bet, pieprasot ziņas Latvijas Valsts vēstures arhīvā, saņemts dokuments, kurā norādīts – 20.gs. 10 gadu sākums. Kā pagasta bibliotēka tā pastāv no 1945.gada. 2000.gadā mainīts nosaukums uz Pūres pagasta bibliotēka – informācijas un izpētes centrs un pievienota otra pagasta bibliotēka

Darbība:

Pūres pagasta bibliotēka – informācijas un novada izpētes centrs ir Pūres pagasta pašvaldības iestāde, kas realizē noteiktas bibliotekārā darba funkcijas, kuru izpildi finansē Pūres pagasta pašvaldība. Bibliotēka INIC nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam iedzīvotājam, veicina sabiedrības izaugsmi un piedalās mūžizglītības procesā. Bibliotēka ir vietējās sabiedrības informācijas aprites vieta. Tās misija – padarīt savus un globālos informācijas resursus pieejamus un noderīgus iedzīvotājiem, rosināt bērnos un jauniešos interesi par grāmatu, kā arī saglabāt vietējas nozīmes kultūras mantojuma krājumu nākamajām paaudzēm

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

Lamiņu bibliopunktā darba laiks pirmdienās 08:00 - 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Bibliotēkas apmeklēšana, lasītāju reģistrēšana Konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, fondiem un informācijas meklēšanas iespējām
2 Grāmatu, žurnālu, laikrakstu izsniegšana pēc lasītāja pieprasījuma lasītavā, abonementā un citās bibliotēkas struktūrvienībās
3 Datora un interneta, WiFi izmantošana Konsultācijas par datora lietošanu
4 Informācijas meklējumsistēmu (katalogu, kartotēku, BIS ALISE) izmantošana, bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana
5 Bibliotēku, lasīšanas un literatūru popularizējošu pasākumu apmeklēšana
6 Bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām attiecīga reģiona vai republikas pilsētas bibliotēkām
7 Informācijas sniegšana par Pūres pagastu (arī kultūrtūrisma maršrutu ieteikšana)
8 Novadpētniecības krājuma digitālā vidē un pagasta notikumu audiovizuālo ierakstu kolekcijas izmantošana abonementā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 A4 lapas kopēšana No 1 puses - EUR 0.09
2 A4 lapas kopēšana No 2 pusēm - EUR 0.17
3 A3 lapas kopēšana No 1 puses - EUR 0.18
4 A3 lapas kopēšana No 2 pusēm - EUR 0.35
5 Iespieddarbu un citu dokumentu printēšana A4 formātā Melnbaltā drukā - EUR 0.13
6 Iespieddarbu un citu dokumentu printēšana A4 formātā Krāsainā drukā - EUR 0.47
7 Oriģināla skenēšana un saglabāšana elektroniskā formā 1 dokumenta skenēšana - EUR 0.45
8 Dokumentu iesiešana vai laminēšana A4 lapas - EUR 0.54
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pūres pagasta bibliotēka - informācijas un novada izpētes centrs Pūre - 18, Pūres pagasts, Tukuma novads Pašvaldības īpašums 1990
Lamiņu bibliopunkts Lamiņi-6, Lamiņi, Pūres pagasts, Tukuma novads Pašvaldības īpašums 1975

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

233

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

643

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

165

Pārējie:

478

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

14705

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

10292

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

4413

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

24768

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2502

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 11820
Seriālizdevumi 12001
Audiovizuālie resursi 2
Nepublicētie dokumenti 68
Pārējie dokumenti 877
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1509

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 194
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 184
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1528

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1650

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

9259

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 362 808 7813
Seriālizdevumi 1164 842 1411
Audiovizuālie resursi 29
Pārējie dokumenti 2 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 55 63 687

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 17
Darbiniekiem 5
Lasītājiem 12
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

3

Skeneru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 560 35 595
Skaņu ieraksti 41 41
Kopējais digitalizēto ierakstu atskaņošanas laiks:
Digitalizēta hronometrāža Stundas min sec
VIDEO ieraksti - līdz gada sākumam 1 54 35
VIDEO ieraksti - gada beigās (kopā) 1 54 35