Pūres pagasta bibliotēka- informācijas un novada izpētes centrs

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000801

Adrese:

Pūre - 18, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 66954968 25611505 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Tukuma novada bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Citas iestādes vietne Zudusī Latvija
Citas iestādes vietne Tukuma novads
Citas iestādes vietne Tukuma Tūrisma informācijas centrs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Valda Dzelzkalēja

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000515

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0192

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

588B

Akreditācijas datums:

06.12.2023

Akreditācijas termiņš:

05.12.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1892

Sākums:

Konversācijas vārdnīcā minēts, ka Pūres Sadraudzīgās biedrības bibliotēka darbojas 1892.gadā, bet, pieprasot ziņas Latvijas Valsts vēstures arhīvā, saņemts dokuments, kurā norādīts – 20.gs. 10 gadu sākums. Kā pagasta bibliotēka tā pastāv no 1945.gada. 2000.gadā mainīts nosaukums uz Pūres pagasta bibliotēka – informācijas un izpētes centrs un tai pievienota otra pagasta bibliotēka

Darbība:

Pūres pagasta bibliotēka – informācijas un novada izpētes centrs ir Pūres pagasta pašvaldības iestāde, kas realizē noteiktas bibliotekārā darba funkcijas, kuru izpildi finansē Pūres pagasta pašvaldība. Bibliotēka INIC nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam iedzīvotājam, veicina sabiedrības izaugsmi un piedalās mūžizglītības procesā. Bibliotēka ir vietējās sabiedrības informācijas aprites vieta. Tās misija – padarīt savus un globālos informācijas resursus pieejamus un noderīgus iedzīvotājiem, rosināt bērnos un jauniešos interesi par grāmatu, kā arī saglabāt vietējas nozīmes kultūras mantojuma krājumu nākamajām paaudzēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

Lamiņu bibliopunktā pirmdienās 8:00 - 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bibliotēkas apmeklēšana, lasītāju reģistrēšana Konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, fondiem un informācijas meklēšanas iespējām
2. Grāmatu, žurnālu, laikrakstu izsniegšana pēc lasītāja pieprasījuma lasītavā, abonementā un citās bibliotēkas struktūrvienībās
3. Datora un interneta, WiFi izmantošana Konsultācijas par datora lietošanu
4. Informācijas meklējumsistēmu (katalogu, kartotēku, BIS ALISE) izmantošana, bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana
5. Bibliotēku, lasīšanas un literatūru popularizējošu pasākumu apmeklēšana
6. Bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām attiecīga reģiona vai republikas pilsētas bibliotēkām (SBA)
7. Informācijas sniegšana par Pūres pagastu (arī kultūrtūrisma maršrutu ieteikšana)
8. Novadpētniecības krājuma digitālā vidē un pagasta notikumu audiovizuālo ierakstu kolekcijas izmantošana abonementā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Printēšana melnbaltā drukā A4 formāta 1 lapa EUR 0.23
2. Printēšana A4 formāta 1 lapa krāsainā drukā EUR 0.73
3. Kopēšana no vienas puse A4 formāta 1 lapa EUR 0.15
4. Kopēšana no abām pusēm A4 formāta 1 lapa EUR 0.29
5. Kopēšana no vienas puse A3 formāta 1 lapa EUR 0.23
6. Kopēšana no abām pusēm A3 formāta 1 lapa EUR 0.23
7. Teksta pārrakstīšana pēc klienta pieprasījuma līdz 300 vārdiem EUR 1.21
8. Oriģinālu skenēšana un saglabāšana elektroniskā formā EUR 0.57
9. Dokumentu iesiešana brošējot EUR 0.67
10. Dokumentu laminēšana EUR 0.67
11. Grāmatas vākošana EUR 0.97
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Bibliotēka Pūre-18, Pūres pagasts, Tukuma novads Pašvaldības īpašums 1990
Bibliopunkts Lamiņi-6, Pūres pagasts, Tukuma novads Pašvaldības īpašums 1975
Teritorijas kopējā platība (m2):

66

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

233

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20