Pūres pagasta bibliotēka- informācijas un novada izpētes centrs

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000801

Adrese:

Pūre - 18, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63191209 25611505 @ 63191209
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Tukuma, Jaunpils, Engures un Kandavas novada bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Tukuma novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Valda Dzelzkalēja

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000051504

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0192

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

588A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1892

Sākums:

Konversācijas vārdnīcā minēts, ka Pūres Sadraudzīgās biedrības bibliotēka darbojas 1892.gadā, bet, pieprasot ziņas Latvijas Valsts vēstures arhīvā, saņemts dokuments, kurā norādīts – 20.gs. 10 gadu sākums. Kā pagasta bibliotēka tā pastāv no 1945.gada. 2000.gadā mainīts nosaukums uz Pūres pagasta bibliotēka – informācijas un izpētes centrs un pievienota otra pagasta bibliotēka, kurai dots nosaukums Lamiņu bibliopunkts

Darbība:

Pūres pagasta bibliotēka – informācijas un novada izpētes centrs ir Pūres pagasta pašvaldības iestāde, kas realizē noteiktas bibliotekārā darba funkcijas, kuru izpildi finansē Pūres pagasta pašvaldība. Bibliotēka INIC nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam iedzīvotājam, veicina sabiedrības izaugsmi un piedalās mūžizglītības procesā. Bibliotēka ir vietējās sabiedrības informācijas aprites vieta. Tās misija – padarīt savus un globālos informācijas resursus pieejamus un noderīgus iedzīvotājiem, rosināt bērnos un jauniešos interesi par grāmatu, kā arī saglabāt vietējas nozīmes kultūras mantojuma krājumu nākamajām paaudzēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

Lamiņu bibliopunktā pirmdienās 8:00 - 16:00, jūlijā - slēgts

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Bibliotēkas apmeklēšana, lasītāju pierakstīšana konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, fondiem un informācijas meklēšanas iespējām
2. Grāmatu, žurnālu, laikrakstu izsniegšana pēc lasītāja pieprasījuma lasītavā, abonementā un citās bibliotēkas struktūrvienībās
3. Datora un interneta, WiFi izmantošana
4. Informācijas meklējumsistēmu (katalogu, kartotēku, BIS ALISE) izmantošana, bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana
5. Bibliotēku, lasīšanas un literatūru popularizējošu pasākumu apmeklēšana
6. Bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām attiecīga reģiona vai republikas pilsētas bibliotēkām
7. Informācijas sniegšana par Pūres pagastu (arī kultūrtūrisma maršrutu ieteikšana)
8. Novadpētniecības krājuma digitālā vidē un pagasta notikumu audiovizuālo ierakstu kolekcijas izmantošana abonementā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. A4 lapas kopēšana no vienas puses EUR 0,09
2. A4 lapas kopēšana no abām pusēm EUR 0,17
3. A3 lapas kopēšana no vienas puses EUR 0,18
4. A3 lapas kopēšana no abām pusēm EUR 0,35
5. espieddarbu un citu dokumentu printēšana A4 formātā melnbaltā drukā EUR 0,13
6. espieddarbu un citu dokumentu printēšana A4 formātā krāsainā drukā EUR 0,47
7. oriģināla skenēšana un saglabāšana elektroniskā formā viena dokumenta skenēšana EUR 0,45
8. dokumentu iesiešana vai laminēšana A-4 lapa EUR 0,54
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1990

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

233

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

537

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

138

Pārējie:

399

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

16182

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

11094

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

5088

Virtuālais apmeklējums:

3694

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

27359

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4018

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 9776
Seriālizdevumi 15374
Audiovizuālie resursi 176
Pārējie dokumenti 2033
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1341

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 227
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 190
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 37

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

840

Izslēgto dokumentu kopskaits:

565

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8699

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 278 4 8100
Seriālizdevumi 560 561 566
Audiovizuālie resursi 2 29
Pārējie dokumenti 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 57 703

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 18
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 15
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

4

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 2
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Attēlizdevumi 520 20 540
Video ieraksti 41 41
Kopējais digitalizēto ierakstu atskaņošanas laiks:
Digitalizēta hronometrāža Stundas min sec
VIDEO ieraksti - līdz gada sākumam 1 54 35
VIDEO ieraksti - gada beigās (kopā) 1 54 35