Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012568

Adrese:

Cēsu prospekts 46, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
64107837 29103562 @ 64107837
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Agita Norvele direktore Iveta Apine

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0513900336

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

23.05.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1065

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3171

Akreditācijas datums:

02.12.2015

Akreditācijas termiņš:

01.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1986

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 08:50 10:00-16:00
Otrdiena 08:00 09:30 13:00-16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 08:50 10:40-16:00
Piektdiena 08:00 08:50 13:30-15:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1986

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

157

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

22

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

520

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

455

Pārējie:

65

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1785

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1785

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4530

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4530

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4530
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2934
Bērnu grāmatas 1596

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1729

Izslēgto dokumentu kopskaits:

811

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6100

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1608 745 5626
Seriālizdevumi 60 60
Audiovizuālie resursi 2 8 40
Kartogrāfiskie materiāli 50 1 225
Nošizdevumi 1 1
Attēlizdevumi 4 4 35
Pārējie dokumenti 1 20
Elektroniskie resursi 4 52 93
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 923 527 6251

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1