Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012568

Adrese:

Cēsu prospekts 46, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
64107837 29103562 @ 64107837
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Agita Norvele direktore Iveta Apine

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0513900336

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

23.05.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1065

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AI_712

Akreditācijas datums:

02.12.2021

Akreditācijas termiņš:

01.12.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1986

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 8:30
Otrdiena 14:00 16:00
Trešdiena 14:00 16:00
Ceturtdiena 13:00 16:00
Piektdiena 12:30 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Mācību grāmatas
2. Latviešu un ārzemju literatūra
3. Uzziņu literatūra
4. Bezmaksas internets
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

157

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

528

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

405

Pārējie:

123

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3539

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

619

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2920

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6784

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4536

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6616
Audiovizuālie resursi 13
Kartogrāfiskie materiāli 139
Pārējie dokumenti 7
Elektroniskais krājums (summa) 9
E-grāmatas 3
Citi elektroniskie resursi 6
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 4365
Bērnu un jauniešu grāmatas 980

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

961

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

14007

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 877 13470
Seriālizdevumi 84 177
Audiovizuālie resursi 34
Kartogrāfiskie materiāli 228
Attēlizdevumi 31
Pārējie dokumenti 27
Elektroniskais krājums (summa) 40
E-grāmatas 40
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 635 7798
Bērnu un jauniešu grāmatas 177 1821

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1