Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012568

Adrese:

Cēsu prospekts 46, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
64107837 29103562 @ 64107837
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Agita Norvele direktore Iveta Apine

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0513900336

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

23.05.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1065

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3171

Akreditācijas datums:

02.12.2015

Akreditācijas termiņš:

01.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1986

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 15:00
Otrdiena 08:00 09:00 10:30 - 12:00 14:10 - 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 07:50 08:30 sanitārā diena 1x mēnesī

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Mācību grāmatas Latviešu un ārzemju literatūra Uzziņu literatūra Bezmaksas internets
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

157

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

542

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

480

Pārējie:

62

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5997

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3199

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2798

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7244

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4684

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 7076
Seriālizdevumi 2
Audiovizuālie resursi 13
Kartogrāfiskie materiāli 103
Attēlizdevumi 7
Pārējie dokumenti 13
Elektroniskie resursi 30
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 4357
Bērnu grāmatas 786

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

539

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

12419

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 534 12058
Seriālizdevumi 3
Audiovizuālie resursi 2 34
Kartogrāfiskie materiāli 1 228
Attēlizdevumi 0 31
Pārējie dokumenti 2 24
Elektroniskie resursi 41
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 362 6309

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

0

Skeneru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

0

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

0