Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012568

Adrese:

Cēsu prospekts 46, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
64107837 29103562 @ 64107837
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Agita Norvele direktore Iveta Apine

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0513900336

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

23.05.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1065

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AI_712

Akreditācijas datums:

02.12.2021

Akreditācijas termiņš:

01.12.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1986

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 8:30
Otrdiena 14:00 16:00
Trešdiena 14:00 16:00
Ceturtdiena 13:00 16:00
Piektdiena 12:30 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Mācību grāmatas
2. Latviešu un ārzemju literatūra
3. Uzziņu literatūra
4. Bezmaksas internets
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

157

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

528

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

405

Pārējie:

123

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3539

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

619

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2920

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6784

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4536

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6616
Audiovizuālie resursi 13
Kartogrāfiskie materiāli 139
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 7
Elektroniskais krājums (summa) 9
E-grāmatas 3
Citi elektroniskie resursi 6
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 4365
Bērnu un jauniešu grāmatas 980

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

961

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

14007

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 877 13470
Seriālizdevumi 84 177
Audiovizuālie resursi 34
Kartogrāfiskie materiāli 228
Attēlizdevumi 31
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 27
Elektroniskais krājums (summa) 40
E-grāmatas 40
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 635 7798
Bērnu un jauniešu grāmatas 177 1821

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1