Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012568

Adrese:

Cēsu prospekts 46, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64107837 29103562 @ 64107837

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0513900336

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

23.05.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1065

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AI_712

Akreditācijas datums:

02.12.2021

Akreditācijas termiņš:

01.12.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1986

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 14:00 16:00 8.10-8.50
Otrdiena 8:00 11:30
Trešdiena 14:00 16:00 8.10-10.30
Ceturtdiena 14:10 15:10 8.10-10.00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Mācību grāmatas
2. Latviešu un ārzemju literatūra
3. Uzziņu literatūra
4. Bezmaksas internets
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

157

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

496

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

422

Pārējie:

74

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

4412

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 4412
Pieaugušie 394
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 4018

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7411

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

7411

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 7409
Grāmatas 7252
Audiovizuālie resursi 8
Kartogrāfiskie materiāli 130
Attēlizdevumi 6
Pārējās krājuma vienības 13
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2
E-grāmatas 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 4079
Bērnu un jauniešu grāmatas 2424
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

365

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1784

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

12519

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 365 1784 12479
Grāmatas 278 1694 12078
Seriālizdevumi 86 84 86
Audiovizuālie resursi 1 2 33
Kartogrāfiskie materiāli 228
Attēlizdevumi 4 27
Pārējās krājuma vienības 27
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 40
E-grāmatas 40
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 153 1524 6441
Bērnu un jauniešu grāmatas 94 10 1928

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1