Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012958

Adrese:

"Salas pamatskola", Smelteri, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5326

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65326400 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Preiļu galvenā bibliotēka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

2144

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

21.12.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1052

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3663

Akreditācijas datums:

12.10.2018

Akreditācijas termiņš:

11.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Darbība:

Izglītības un informācijas iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 15:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Dažādas konsultācijas un uzziņas tematiskos jautājumos
2 Piedāvā jaunākās mācību literatūras un darba burtnīcu piedāvājumu no dažādām izdevniecībām.
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

56

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

43

Pārējie:

13

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

199

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 199
Pieaugušie 129
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 70

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

280

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

280

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 280
Grāmatas 280

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

0

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

4668

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 4668
Grāmatas 4668

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1