Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012938

Adrese:

Andreja Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65322184 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Preiļu 2.vidusskolas mājas lapa
Citas iestādes vietne Preiļu novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Preiļu Galvenā Bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Oksana Dementjeva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000285803

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

31.01.1997

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1045

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3294

Akreditācijas datums:

18.05.2016

Akreditācijas termiņš:

17.05.2022

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1944

Darbība:

Izglītības un informācijas iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:50 9:50
Otrdiena 8:50 9:50
Trešdiena 8:50 9:50
Ceturtdiena 9:40 10:40
Piektdiena 8:50 9:50
Papildu informācija:

Mēneša pēdēja trešdiena - spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1958

Teritorijas kopējā platība (m2):

3934

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

48

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

246

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

201

Pārējie:

45

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3240

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

492

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2748

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4733

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3804

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4577
Seriālizdevumi 95
Audiovizuālie resursi 38
Kartogrāfiskie materiāli 5
Nošizdevumi 18
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3626
Bērnu grāmatas 445

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

982

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1561

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

19348

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 19416 982 1561 18837
Seriālizdevumi 24 24
Audiovizuālie resursi 114 114
Kartogrāfiskie materiāli 85 85
Attēlizdevumi 261 261
Nepublicētie dokumenti 27 27
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 8140 959 1561 7538
Bērnu grāmatas 1508 5 1513

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

39

Tematiskie pasākumi:

10