Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012938

Adrese:

Andreja Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65322184 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Preiļu 2.vidusskolas mājas lapa
Citas iestādes vietne Preiļu novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Preiļu Galvenā Bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Oksana Dementjeva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000285803

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

31.01.1997

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1045

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3294

Akreditācijas datums:

18.05.2016

Akreditācijas termiņš:

17.05.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

1944

Darbība:

Izglītības un informācijas iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 9:00
Pirmdiena 11:20 15:00
Otrdiena 8:00 9:00
Otrdiena 9:40 10:40
Otrdiena 11:20 13:30
Trešdiena 8:00 15:20
Ceturtdiena 8:00 11:50
Piektdiena 8:00 9:00
Piektdiena 10:30 13:30
Papildu informācija:

Mēneša pēdējātrešdiena - spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

3934

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

48

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

249

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

216

Pārējie:

33

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2446

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

342

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2104

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4362

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3528

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4233
Seriālizdevumi 86
Audiovizuālie resursi 37
Kartogrāfiskie materiāli 6
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3429
Bērnu grāmatas 307

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

974

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2866

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

17695

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 974 2866 17246
Seriālizdevumi 24
Audiovizuālie resursi 53
Kartogrāfiskie materiāli 85
Attēlizdevumi 259
Nepublicētie dokumenti 27
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 960 2138 8032
Bērnu grāmatas 6 1 1439

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1