Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012938

Adrese:

Andreja Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65322184 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Preiļu 2.vidusskolas mājas lapa
Citas iestādes vietne Preiļu novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Preiļu Galvenā Bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Oksana Dementjeva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000285803

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

31.01.1997

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1045

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AI_1322

Akreditācijas datums:

16.05.2022

Akreditācijas termiņš:

15.05.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

1944

Darbība:

Izglītības un informācijas iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 16:30
Otrdiena 08:30 16:30
Trešdiena 08:30 16:30
Ceturtdiena 08:30 16:30
Piektdiena 08:30 12:30
Papildu informācija:

Mēneša pēdējā trešdiena - spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana
2. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

3934

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

48

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

223

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

180

Pārējie:

43

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

976

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

219

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

757

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3116

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2312

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3044
Seriālizdevumi 41
Audiovizuālie resursi 19
Kartogrāfiskie materiāli 12

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

326

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

17579

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 326 17130
Seriālizdevumi 24
Audiovizuālie resursi 53
Kartogrāfiskie materiāli 85
Attēlizdevumi 259
Nepublicētie dokumenti 27
Elektroniskais krājums (summa) 1
Citi elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 321 8887
Bērnu un jauniešu grāmatas 1400

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1