Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012938

Adrese:

Andreja Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65322184 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Preiļu 2.vidusskolas mājas lapa
Citas iestādes vietne Preiļu novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Preiļu Galvenā Bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Oksana Dementjeva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000285803

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

31.01.1997

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1045

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3294

Akreditācijas datums:

18.05.2016

Akreditācijas termiņš:

17.05.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

1944

Darbība:

Izglītības un informācijas iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 13:30
Otrdiena 08:00 09:00
Otrdiena 10:50 12:50
Trešdiena 08:00 13:30
Ceturtdiena 08:00 13:30
Piektdiena 09:00 12:30
Papildu informācija:

Mēneša pēdējā trešdiena - spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana
2. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

3934

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

48

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

269

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

212

Pārējie:

57

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1282

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

248

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1034

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3375

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2916

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3314
Seriālizdevumi 38
Audiovizuālie resursi 19
Kartogrāfiskie materiāli 4
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2883
Bērnu grāmatas 187

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

709

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1472

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

16932

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 709 1472 16483
Seriālizdevumi 24
Audiovizuālie resursi 53
Kartogrāfiskie materiāli 85
Attēlizdevumi 259
Nepublicētie dokumenti 27
Elektroniskais krājums (summa) 1
Citi elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 695 479 8248
Bērnu grāmatas 39 1400

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1