Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012938

Adrese:

Andreja Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65322184 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Preiļu 2.vidusskolas mājas lapa
Citas iestādes vietne Preiļu novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Preiļu Galvenā Bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Oksana Dementjeva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000285803

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

31.01.1997

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1045

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3294

Akreditācijas datums:

18.05.2016

Akreditācijas termiņš:

17.05.2022

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1944

Darbība:

Izglītības un informācijas iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:50 9:50
Otrdiena 8:50 9:50
Trešdiena 8:50 9:50
Ceturtdiena 9:40 10:40
Piektdiena 8:50 9:50
Papildu informācija:

Mēneša pēdēja trešdiena - spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1958

Teritorijas kopējā platība (m2):

3934

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

48

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

245

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

201

Pārējie:

44

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2282

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

294

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1988

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3870

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3120

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3777
Seriālizdevumi 61
Audiovizuālie resursi 29
Kartogrāfiskie materiāli 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3273
Bērnu grāmatas 238

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

3204

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2965

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

19587

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 3195 2894 19138
Seriālizdevumi 24
Audiovizuālie resursi 8 69 53
Kartogrāfiskie materiāli 85
Attēlizdevumi 2 259
Nepublicētie dokumenti 27
Elektroniskie resursi 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2825 1153 9210
Bērnu grāmatas 79 1434

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1