Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012938

Adrese:

Andreja Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65322184 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Preiļu 2.vidusskolas mājas lapa
Citas iestādes vietne Preiļu novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Preiļu Galvenā Bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Oksana Dementjeva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000285803

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

31.01.1997

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1045

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AI_1322

Akreditācijas datums:

16.05.2022

Akreditācijas termiņš:

15.05.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

1944

Darbība:

Izglītības un informācijas iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 13:30
Otrdiena 09:00 13:00
Trešdiena 08:30 13:30
Ceturtdiena 08:30 13:30
08:30 11:30
Papildu informācija:

Mēneša pēdējā trešdiena - spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana
2. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

3934

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

48

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

189

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

155

Pārējie:

34

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

756

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 756
Pieaugušie 169
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 587

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2595

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2021

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 2595
Grāmatas 2533
Seriālizdevumi 43
Kartogrāfiskie materiāli 19

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

239

Izslēgto dokumentu kopskaits:

631

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

17187

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 239 631 17186
Grāmatas 239 391 16978
Seriālizdevumi 24
Audiovizuālie resursi 53
Kartogrāfiskie materiāli 85
Attēlizdevumi 240 19
Nepublicētie dokumenti 27
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 1
Citi digitāli resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 233 150 8970
Bērnu un jauniešu grāmatas 10 1390

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1