Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012946

Adrese:

Daugavpils iela 34, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65322749 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Preiļu 1. pamatskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lolita Svaļba

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9000027245

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

28.12.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1047

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

4021

Akreditācijas datums:

07.12.2020

Akreditācijas termiņš:

06.12.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1996

Sākums:

Pēc Preiļu 1. vidusskolas reorganizācijas 1996. g. 1. septembrī, uz tās bāzes izveidojās Preiļu 1. pamatskola un Preiļu Valsts ģimnāzija. Skola savas pastāvēšanas vēstures sākumu saista ar pirmo tautskolu Preiļu miestā 1864. gadā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:30
Papildu informācija:

Bibliotēka lietotājus apkalpo: 08:00 - 16:00, pusdienu pārtraukums: 12:00 - 12:30, katra mēneša pirmā pirmdiena - metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Bibliotekārie pakalpojumi Iespieddarbu un informācijas avotu brīva pieejamība un izsniegšana
2 Bibliotekārie pakalpojumi Interešu izglītības programmas īstenošana
3 Bibliotekārie pakalpojumi Lasīšanas veicināšanas pasākumi
5 Bibliotekārie pakalpojumi Sākumskolas 1. klašu skolēnu iepazīšanās ar bibliotēkas resursiem un pakalpojumiem
6 Bibliogrāfiskie pakalpojumi Bibliotēkas krājuma, periodikas, jaunieguvumu popularizēšana, uzziņu darbs
7 Informatīvie pakalpojumi Jaunieguvumu un preses apskati
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

231,7

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

75

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

301

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

263

Pārējie:

38

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

23034

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1272

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

21762

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10256

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

9057

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 10240
Seriālizdevumi 9
Audiovizuālie resursi 7
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 8833

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1235

Izslēgto dokumentu kopskaits:

353

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

12009

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1216 220 11942
Seriālizdevumi 1
Audiovizuālie resursi 16 55
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti 3 3
Elektroniskais krājums (summa) 133 7
Citi elektroniskie resursi 133 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 229 145 5859

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1