Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012946

Adrese:

Daugavpils iela 34, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65322749 28618471 @ 65322749
Bibliotēkā 65307294
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Preiļu 1. pamatskola
Citas iestādes vietne Preiļu galvenā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Nora Šņepste

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000272245

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

28.12.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1047

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1792

Akreditācijas datums:

23.04.2014

Akreditācijas termiņš:

06.04.2020

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1996. Pēc Preiļu 1. vidusskolas reorganizācijas, 1996. g. 1. septembrī izveidojās Preiļu 1. pamatskola un Preiļu Valsts ģimnāzija.

Darbība:

2018./19. m. g. tiek realizētas 5 izglītības programmas: 1. Vispārējās pamatizglītības programmu (kods 21011111), licence Nr. V-44342. 2. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611), licence Nr. V-42863. 3. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811), licence Nr. V-54474. 4. Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 23013111), licence Nr. V-86435. 5. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911). licence Nr. V-8879(http://www.p1p.edu.lv/par-skolu/izglitibas-programmas/) 2018./19. m. g. skolas bibliotēka realizēja interešu izglītības programmu "Bibliotekārais pulciņš"

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 16:00
Otrdiena 08:30 16:00
Trešdiena 08:30 16:00
Ceturtdiena 08:30 16:00
Piektdiena 08:30 16:00
Papildu informācija:

Bibliotēka lietotājus apkalpo: 08:30 - 16:00, pusdienu pārtraukums: 12:00 - 12:30, katra mēneša pirmā pirmdiena - metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Bibliotekārie pakalpojumi Iespieddarbu un informācijas avotu brīva pieejamība un izsniegšana
2 Bibliotekārie pakalpojumi Interešu izglītības programmas īstenošana
3 Bibliotekārie pakalpojumi Lasīšanas veicināšanas pasākumi
4 Bibliotekārie pakalpojumi Attīstošās galda spēles
5 Bibliotekārie pakalpojumi Sākumskolas 1. klašu skolēnu iepazīšanās ekskursijas ar bibliotēkas resursiem un pakalpojumiem
6 Bibliogrāfiskie pakalpojumi Bibliotēkas krājuma, periodikas, jaunieguvumu popularizēšana, uzziņu darbs
7 Informatīvie pakalpojumi Jaunieguvumu un preses apskati
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

231,7

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

70

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

285

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

249

Pārējie:

36

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1851

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

163

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1688

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

11081

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

9511

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 11068
Seriālizdevumi 13
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 9398
Bērnu grāmatas 816

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

580

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2659

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

11061

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 580 2659 10714
Audiovizuālie resursi 42
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 1
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 140
Elektroniskie resursi 162
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 410 1628 5019
Bērnu grāmatas 22 57 4132

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 1

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1