Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012946

Adrese:

Daugavpils iela 34, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65322749 28618471 @ 65322749
Bibliotēkā 65307294
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Preiļu 1. pamatskola
Citas iestādes vietne Preiļu galvenā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Nora Šņepste/ Janīna Beļajeva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000272245

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

28.12.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1047

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

4021

Akreditācijas datums:

07.12.2020

Akreditācijas termiņš:

06.12.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1996

Sākums:

Pēc Preiļu 1. vidusskolas reorganizācijas 1996. g. 1. septembrī, uz tās bāzes izveidojās Preiļu 1. pamatskola un Preiļu Valsts ģimnāzija. Skola savas pastāvēšanas vēstures sākumu saista ar pirmo tautskolu Preiļu miestā 1864. g.

Darbība:

2019./20. m. g. skola piedāvā apgūt sekojošas izglītības programmas: 1. Vispārējās pamatizglītības programmu (kods 21011111), licence Nr. V_388. 2. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611), licence Nr. V_389. 3. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811), licence Nr. V-8897 4. Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 23013111), licence Nr. V-8898. 5. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911). licence Nr. V-8879. 6. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 21015511), licence Nr. V_1982.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:30
Papildu informācija:

Bibliotēka lietotājus apkalpo: 08:00 - 16:00, pusdienu pārtraukums: 12:00 - 12:30, katra mēneša pirmā pirmdiena - metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Bibliotekārie pakalpojumi Iespieddarbu un informācijas avotu brīva pieejamība un izsniegšana
2 Bibliotekārie pakalpojumi Interešu izglītības programmas īstenošana
3 Bibliotekārie pakalpojumi Lasīšanas veicināšanas pasākumi
4 Bibliotekārie pakalpojumi Attīstošās galda spēles
5 Bibliotekārie pakalpojumi Sākumskolas 1. klašu skolēnu iepazīšanās ekskursijas ar bibliotēkas resursiem un pakalpojumiem
6 Bibliogrāfiskie pakalpojumi Bibliotēkas krājuma, periodikas, jaunieguvumu popularizēšana, uzziņu darbs
7 Informatīvie pakalpojumi Jaunieguvumu un preses apskati
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

231,7

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

70

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

253

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

234

Pārējie:

19

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1882

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

767

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1115

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9839

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

8662

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 9791
Seriālizdevumi 47
Audiovizuālie resursi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 7597
Bērnu grāmatas 632

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

541

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1012

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

10590

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 541 993 10262
Seriālizdevumi 3 39
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 1
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 140
Elektroniskais krājums (summa) 16 146
Citi elektroniskie resursi 16 146
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 416 507 4928
Bērnu grāmatas 23 14 4141

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1