Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012901

Adrese:

Pilsdārzi, Prauliena, Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64807112 @ 64807112
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Marija Ļaha

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900007241

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.01.2019

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1347

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

V-9764

Akreditācijas datums:

20.01.2020

Akreditācijas termiņš:

18.02.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1980

Sākums:

Praulienas pamatskolas bibliotēka darbojas kopš skolas dibināšanas - 1980.gada. Skolas bibliotēka, kas līdz šim atradās skolas otrajā stāvā, ar 2008. gada 9. oktobri pēc telpu renovācijas, tika pārcelta uz trešo stāvu. Līdz ar to bibliotēka ieguva daudz plašākas telpas - grāmatu krājuma telpa, telpu skolas un bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem un atpūtas telpu ar sanitāro mezglu.

Darbība:

Bibliotēka sekmē mācību procesu, nodrošinot skolēnus un skolotājus ar moderniem mācību materiāliem, attīsta speciālās iemaņas, kas nepieciešamas informācijas meklēšanai, analīzei un novērtēšanai, iepazīstina skolēnus un skolotājus ar labākajiem iespiestajiem audiovizuālajiem un elektroniskiem materiāliem mācību jomās. Veicina skolotāju metodisko darbu. Skolas bibliotēkā ir daudzpusīgs grāmatu krājums visiem bērnu vecumiem un interesēm. Bērni tiek iesaistīti lasīšanas veicināšanas programmās. Mācību priekšmetu skolotāji plāno dažas savas mācību stundas un informācijas prasmju apguvi bibliotēkā, izmantojot tās resursus un iespējas, lai iemācītu skolēniem uz informācijas avotiem balstītas patstāvīgas mācīšanās prasmes. Skolas bibliotēka piedāvā neierobežotu pieeju mēdijiem, ir komunikācijas vieta skolotājiem un skolēniem. Iepazīstina ar jaunāko informāciju dažādās jomās un piedāvā dažādus informācijas līdzekļus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 11:30
Otrdiena 08:00 10:00
Ceturtdiena 08:00 11:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Apmācības un konsultācijas Apmācības un konsultācijas skolēniem un skolotājiem par darbu ar izziņu izdevumiem, bibliotēkas krājumu
2 Krājums Mācību grāmatu un daiļliteratūras piedāvājums skolēniem un skolotājiem
3 Bibliotekārās stundas Bibliotekārās stundas 1.-3.klašu skolēniem
4 SBA Mācību grāmatu un citas literatūras apmaiņa ar citām novada bibliotēkām.
5 Ekskursijas Ievadekskursijas bērnudārza audzēkņiem un 1. klases skolēniem par bibliotēkas izmantošanas iespējām
6 Pasākumi un izstādes skolēniem un pedagogiem Izglītojoši pasākumi un izstādes skolēniem un pedagogiem
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

220

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

22