Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012901

Adrese:

"Pilsdārzi", Prauliena, Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 29353599 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Marija Ļaha

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900002241

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.01.2019

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1347

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

D3883

Akreditācijas datums:

19.02.2020

Akreditācijas termiņš:

18.02.2026

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Praulienas pamatskolas bibliotēka darbojas kopš skolas dibināšanas - 1980.gada. Skolas bibliotēka, kas līdz šim atradās skolas otrajā stāvā, ar 2008. gada 9. oktobri pēc telpu renovācijas, tika pārcelta uz trešo stāvu. Līdz ar to bibliotēka ieguva daudz plašākas telpas - grāmatu krājuma telpa, telpu skolas un bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem un atpūtas telpu ar sanitāro mezglu.

Darbība:

Bibliotēka sekmē mācību procesu, nodrošinot skolēnus un skolotājus ar moderniem mācību materiāliem, attīsta speciālās iemaņas, kas nepieciešamas informācijas meklēšanai, analīzei un novērtēšanai, iepazīstina skolēnus un skolotājus ar labākajiem iespiestajiem audiovizuālajiem un elektroniskiem materiāliem mācību jomās. Veicina skolotāju metodisko darbu. Skolas bibliotēkā ir daudzpusīgs grāmatu krājums visiem bērnu vecumiem un interesēm. Bērni tiek iesaistīti lasīšanas veicināšanas programmās. Mācību priekšmetu skolotāji plāno dažas savas mācību stundas un informācijas prasmju apguvi bibliotēkā, izmantojot tās resursus un iespējas, lai iemācītu skolēniem uz informācijas avotiem balstītas patstāvīgas mācīšanās prasmes. Skolas bibliotēka piedāvā neierobežotu pieeju mēdijiem, ir komunikācijas vieta skolotājiem un skolēniem. Iepazīstina ar jaunāko informāciju dažādās jomās un piedāvā dažādus informācijas līdzekļus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 14:30
Otrdiena 13:00 16:00
Trešdiena 10:00 12:30
Ceturtdiena 08:30 10:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Apmācības un konsultācijas Apmācības un konsultācijas skolēniem un skolotājiem par darbu ar izziņu izdevumiem, bibliotēkas krājumu
2 Krājums Mācību grāmatu un daiļliteratūras piedāvājums skolēniem un skolotājiem
3 Bibliotekārās stundas Bibliotekārās stundas 1.-3.klašu skolēniem
4 SBA Mācību grāmatu un citas literatūras apmaiņa ar citām novada bibliotēkām.
5 Ekskursijas Ievadekskursijas bērnudārza audzēkņiem un 1. klases skolēniem par bibliotēkas izmantošanas iespējām
6 Pasākumi un izstādes skolēniem un pedagogiem Izglītojoši pasākumi un izstādes skolēniem un pedagogiem
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

220

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

22

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

189

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

164

Pārējie:

25

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

939

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 939
Pieaugušie 120
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 819

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1683

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1358

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1683
Grāmatas 1681
Nošizdevumi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 929
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 61
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 38
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 23

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

255

Izslēgto dokumentu kopskaits:

343

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

9998

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 255 342 9981
Grāmatas 254 338 9945
Audiovizuālie resursi 1 4 9
Kartogrāfiskie materiāli 17
Nošizdevumi 2
Attēlizdevumi 3
Pārējās krājuma vienības 5
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 1 17
Citi digitāli resursi 1 17
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 213 336 3959

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1