Platones pagasta Lielvircavas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000337

Adrese:

Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pag., Jelgavas nov., LV-3036

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26409832 @ 63086511
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jelgavas pilsētas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Jelgavas novads
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Māra Ziemele

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.04.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1365

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

118B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

1944.gada 27.decembris

Darbība:

Lielvircavas bibliotēka ir Platones pagasta informācijas, kultūras un izglītības ietāde. Tās misija - sekmēt sabiedrības intelektuālo un sabiedrisko attīstību, nodrošināt pieeju visplašākajiem informācijas resursiem. Bibliotēka nodrošina autorizētās tiešsaites datu bāzes Letonika.lv pieejamību. Darbā izmantojam Jelgavas reģiona bibliotēku elektronisko kopkatalogu un citas Jelgavas pilsētas bibliotēkas datu bāzes.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00
Otrdiena 08:00 18:00
Trešdiena Metodiskā diena
Ceturtdiena 08:00 18:00
Piektdiena 08:00 15:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
2 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3 Radošās darbnīcas bērniem Katra mēneša 1. un 3. sestdiena
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1050

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

108

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

173

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

48

Pārējie:

125

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1218

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

581

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

637

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3781

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

202

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1810
Seriālizdevumi 1971
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 0
Bērnu un jauniešu grāmatas 202

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 178
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 157
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 21

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

513

Izslēgto dokumentu kopskaits:

352

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

4697

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 172 4005
Seriālizdevumi 341 352 691
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 12
Bērnu un jauniešu grāmatas 20 554

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1