Platones pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000336

Adrese:

Atspulgu iela 4, Platone, Platones pag., Jelgavas nov., LV-3021

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26194541 @
Pagasta pārvaldē 63086511 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Jelgavas reģiona bibliotēku katalogs
Citas iestādes vietne Jelgavas pilsētas bibliotēka
Citas iestādes vietne Jelgavas novads
Sociālie tīkli facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Irina Šanceva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1364

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.1996

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

117B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Bibliotēka savu darbu sāka 1946.gadā kā Jelgavas apriņķa Platones pagasta bibliotēka. Nelielais grāmatu krājums tika izvietots bijušajā Vecplatones muižas ēkā „Lečos”. Vecplatones muižas ēkā „Lečos” bibliotēka atradās līdz 1976.gadam, pēc tam tiek pārcelta uz toreizējās ciema padomes ēku, telpu, kas kalpoja kultūras pasākumiem. Ēka varētu būt būvēta ap 1760.gadu. Pēc nostāstiem un pēc novietojuma var spriest, ka ēkā atradies ar ūdens spēku darbināts ražošanas uzņēmums. Kopš pagasta pirmsākumiem te bijušas arī pagasta valdes telpas ar dažādām palīgtelpām. 2004.-2005. gadā bibliotēkas telpas tika kapitāli izremontētas, šajā laikā grāmatu krājums tika izvietots Platones pamatskolā. Tagad bibliotēka darbojas pagastnamā „Atspulgi”.

Darbība:

Platones pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas sniedz ikvienam pagasta iedzīvotājam kvalitatīvus bibliogrāfiskos, bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus, kā arī piedāvā lietderīgu brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 18:00
Otrdiena 08:30 18:00
Ceturtdiena 08:30 18:00
Piektdiena 08:30 17:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums - 12:00-12:30 Trešdiena - metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs Aptver 51 bibliotēku krājumus.
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
3. Konsultācijas Konsultēšana par elektroniskā kataloga, datubāzu, interneta pakalpojumu izmantošanu, kā arī palīdzība informācijas meklēšanā.
4. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm letonika.lv un news.lv.
5. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Platones bibliotēkā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Printēšana - Melnbalta 1 A4 formāta lapa - EUR 0.08
2. Kopēšana - Melnbalta 1 A4 formāta lapa - EUR 0.08
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

391,2

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

40,6

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

17

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

299

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

105

Pārējie:

194

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2329

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1894

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

435

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5782

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

559

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3353
Seriālizdevumi 2426
Pārējie dokumenti 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 763

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 263
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 177
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 86

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

564

Izslēgto dokumentu kopskaits:

676

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

5171

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 228 234 4059
Seriālizdevumi 336 442 1112
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 35 436

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1