Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012520

Adrese:

Pilsrundāles vidusskola, Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3921

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63962223 29416839 @ 63962223
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Pilsrundāles vidusskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inta Poča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4513901324

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

31.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1122

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

25.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3091

Akreditācijas datums:

11.05.2015

Akreditācijas termiņš:

10.05.2021

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena Strādāju visas dienas no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8.30- 15.30.
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pilsrundāles vidusskola Pilsrundāle. Rundāles pagasts, Rundāles novads Pašvaldības īpašums 1979

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

0

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

17

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

335

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

286

Pārējie:

49

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

71473

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

38095

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

33378

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

13024

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

12150

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 11773
Seriālizdevumi 665
Audiovizuālie resursi 211
Kartogrāfiskie materiāli 109
Nošizdevumi 216
Attēlizdevumi 50
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 4010
Bērnu grāmatas 1129

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 243
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 210
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 33

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

0

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

0

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

0

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

0

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1