Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012520

Adrese:

Pilsrundāles vidusskola, Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3921

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63962223 29416839 @ 63962223
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Pilsrundāles vidusskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inta Poča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4513901324

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

31.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1122

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

25.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3091

Akreditācijas datums:

11.05.2015

Akreditācijas termiņš:

10.05.2021

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1989

Teritorijas kopējā platība (m2):

76400

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

95

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

331

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

292

Pārējie:

39

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

37973

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3988

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

33985

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

13127

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

11975

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 11863
Seriālizdevumi 674
Audiovizuālie resursi 204
Kartogrāfiskie materiāli 105
Nošizdevumi 206
Attēlizdevumi 75
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3980
Bērnu grāmatas 1015

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 444
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 389
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 55

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

0

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

23914

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 23914

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

LIIS

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

3

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda