Pilsrundāles bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000197

Adrese:

"Pilsrundāle 1", Pilsrundāle, Rundāles pag., Bauskas nov., LV-3921

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63962402 29872017 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Pilsrundāles bibliotēkas blogs
Citas iestādes vietne Bauskas Centrālās bibliotēkas tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Bauskas novada bibliotēku elektroniskais katalogs
Sociālie tīkli Facebook/rundalebiblio
Sociālie tīkli Draugiem.lv/pilsrundalesbiblioteka
Sociālie tīkli Facebook/Saulainesbiblioteka
Sociālie tīkli Facebook/Vecrundalesbiblioteka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aelita Ramane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900000345120

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1446

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

186B

Akreditācijas datums:

28.11.2019

Akreditācijas termiņš:

28.11.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1960

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 19:00 Saulainē 10:00 - 17:00; Vecrundālē - slēgts
Otrdiena 09:00 18:00 Saulainē 10:00 - 15:00; Vecrundālē 15:30 - 17:30
Trešdiena 09:00 18:00 Katra mēneša otrā trešdiena - metodiskā diena, bibliotēka lietotājiem slēgta.
Ceturtdiena 09:00 18:00 Saulainē 10:00 - 16:00; Vecrundālē 16:30 - 17:30
Piektdiena 09:00 16:00 Saulainē 10:00 - 15:00; Vecrundālē 15:30 - 17:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu un periodikas apmaiņa, elektroniskais kopkatalogs Pilsrundāles bibliotēkā un abās nodaļās
2. WiFi Pilsrundāles bibliotēkā un abās nodaļās
3. Konsultācijas par datorlietošanu, e-pakalpojumiem Pilsrundāles bibliotēkā un abās nodaļās
4. Printēšana, kopēšana, skenēšana Pilsrundāles bibliotēkā un abās nodaļās
5. Grāmatu pasūtīšana no citām bibliotēkām(SBA) Pilsrundāles bibliotēkā un abās nodaļās
6. Datubāzes Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka News.lv Pilsrundāles bibliotēkā un abās nodaļās
7. Novadpētniecības materiālu krājums Pilsrundāles bibliotēkā
8. Uzziņu sagatavošana un nosūtīšana e-pastā Pilsrundāles bibliotēkā
9. Tējas pēcpusdiena senioriem Saulaines nodaļā
10. Gleznu un rokdarbu izstādes Pilsrundāles bibliotēkā un abās nodaļās
11. Stāstu vakari PIlsrundāles bibliotēkā
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Pilsrundāles bibliotēka
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Saulaines nodaļa Mārpuķītes, Rundāles pagasts, Bauskas novads, LV-3901 Pašvaldības īpašums 2010
Vecrundāles nodaļa Vecrundāle, Rundāles pagasts, Bauskas novads, LV-3921 Pašvaldības īpašums 1950
Pilsrundāles bibliotēka Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Bauskas novads, LV-3921 Pašvaldības īpašums 2019
Teritorijas kopējā platība (m2):

3676

Papildu informācija par ēkām:

Saulaines nodaļa atrodas labā ēkā. Vecrundāles nodaļa atrodas avārijas stāvokļa ēkā.

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

298

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

56

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

358

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

107

Pārējie:

251

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

18954

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 4662
Pieaugušie 3332
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 1330
Virtuālais apmeklējums 14292
Digitālie pakalpojumi 14268
Bibliotēkas tīmekļa vietne 9995
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 4273
Datubāzu apmeklējums 24
Abonētās 24

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8098

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

420

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 8016
Grāmatas 4062
Seriālizdevumi 3953
Audiovizuālie resursi 1
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 82
Datubāzes (skaits) 82
Abonētās 82
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 800
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 368
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 351
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 17

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

925

Izslēgto dokumentu kopskaits:

675

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

18774

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 925 675 18748
Grāmatas 334 232 13119
Seriālizdevumi 590 439 5583
Audiovizuālie resursi 4 45
Pārējās krājuma vienības 1 1
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 26
Citi digitāli resursi 24
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 91 44 2316

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 12
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Microsoft

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

3

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2