Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012866

Adrese:

Skola, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65728202 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Ludzas novada pašvaldības mājas lapa
Citas iestādes vietne Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Antoņina Pikaļova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1512900453

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

28.02.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0889

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2879

Akreditācijas datums:

15.04.2014

Akreditācijas termiņš:

14.04.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1862

Sākums:

Pildas pagastā skola dibināta 1862.gadā. No tā var secināt, ka arī skolas bibliotēka tika izveidota tajā pašā laikā.

Darbība:

Bibliotēka ir Pildas pamatskolas stuktūrvienība - kā skolas kultūras un informācijas centrs, kas nodrošina literatūras un informācijas pieejamību, un izmantošanu: skolas skolēniem, viņu vecākiem, pedagogiem, skolas absolventiem, skolas tehniskajam personālam un citiem interesentiem. Bibliotēka palīdz īstenot izglītības mērķus atbilstoši izglītības standartam un mācību programmām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 09:00
Pirmdiena 12:10 12:40
Pirmdiena 14:00 15:00
Otrdiena 08:30 09:00
Otrdiena 12:10 12:40
Otrdiena 14:00 15:00
Trešdiena 8:30 9:00
Trešdiena 12:10 12:40
Trešdiena 14:00 15:00
Ceturtdiena 8:30 9:00
Ceturtdiena 12:10 12:40
Ceturtdiena 14:00 15:00
Piektdiena 8:30 9:00
Piektdiena 12:10 12:40
Piektdiena 14:00 15:00
Papildu informācija:

Katra mēneša 15.datumā - Spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu un preses materiālu izsniegšana un nodošana Izsniedz un pieņem mācību, daiļliteratūras, nozaru un preses materiālus tekošā mācību gada garumā
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

2504

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

29

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

91

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

76

Pārējie:

15

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1820

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

229

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1591

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2592

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2320

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2476
Seriālizdevumi 104
Audiovizuālie resursi 12
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 586
Bērnu grāmatas 532

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

34

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

3798

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 34 3786
Audiovizuālie resursi 9
Kartogrāfiskie materiāli 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 33 1929
Bērnu grāmatas 779

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1