Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012866

Adrese:

Skola, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65728202 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Ludzas novada pašvaldības mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Antoņina Pikaļova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1512900453

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

28.02.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0889

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2879

Akreditācijas datums:

15.04.2014

Akreditācijas termiņš:

14.04.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1862

Sākums:

Pildas pagastā skola dibināta 1862.gadā. No tā var secināt, ka arī skolas bibliotēka tika izveidota tajā pašā laikā.

Darbība:

Bibliotēka ir Pildas pamatskolas stuktūrvienība - kā skolas kultūras un informācijas centrs, kas nodrošina literatūras un informācijas pieejamību, un izmantošanu: skolas skolēniem, viņu vecākiem, pedagogiem, skolas absolventiem, skolas tehniskajam personālam un citiem interesentiem. Bibliotēka palīdz īstenot izglītības mērķus atbilstoši izglītības standartam un mācību programmām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 12:00
Otrdiena 10:00 12:00
Trešdiena 10:00 12:00
Ceturtdiena 10:00 12:00
Piektdiena 10:00 12:00
Papildu informācija:

Katra mēneša 15.datumā - Spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Grāmatu un preses materiālu izsniegšana un nodošana Izsniedz un pieņem mācību, daiļliteratūras, nozaru un preses materiālus tekošā mācību gada garumā
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1968

Teritorijas kopējā platība (m2):

2504

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

29

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

99

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

85

Pārējie:

14

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1873

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

203

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1670

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2672

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1161

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2543
Seriālizdevumi 113
Audiovizuālie resursi 16
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 563
Bērnu grāmatas 598

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

422

Izslēgto dokumentu kopskaits:

137

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3764

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 422 137 3752
Audiovizuālie resursi 9
Kartogrāfiskie materiāli 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 246 43 1896
Bērnu grāmatas 72 13 779

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1