Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000619

Adrese:

Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču pag., Preiļu nov., LV-5320

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26446241 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Sociālie tīkli Portāls draugiem.lv
Sociālie tīkli Portāls facebook.com
Citas iestādes vietne Preiļu Galvenās bibliotēkas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Briede

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000065720

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0175

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.11.2003

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

354B

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Akreditācijas termiņš:

22.09.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1962

Darbība:

Pelēču bibliotēka ir Preiļu novada pašvaldības, kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Bibliotēka nodrošina bibliotekāros pakalpojumus, informācijas pieejamību ikvienam novada iedzīvotājam un visiem interesentiem. Veic literatūras popularizēšanu, novadpētniecības materiālu apzināšanu, vākšanu un uzkrāšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 16:30
Otrdiena 08:30 16:30
Trešdiena 08:30 16:30
Ceturtdiena 08:30 16:30
Piektdiena 08:30 16:30
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena - metodiskā diena, lasītāji netiek apkalpoti

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām bezmaksas datu bāzēm internetā- "Letonika" , "Lursoft laikrakstu bibliotēka"
2 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilntekstu un bibliogrāfiskām datu bāzēm un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
4 Starbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Pelēču bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
5 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
6. 3td e-grāmatu bibliotēka Pakalpojums pieejams reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Kopēšana, izdruka no datora Melnbaltā, A4 lapas viena puse - 0.10 EUR
2 Kopēšana, izdruka no datora Krāsainā, A4 lapas viena puse - 0.30 EUR
3 SBA. Informācijas resursu pasūtīšana no citām Latvijas bibliotēkām. Pasta pakalpojumi
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

500

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

96

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

9

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

155

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

64

Pārējie:

91

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2356

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1239

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1117

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3150

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

876

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1689
Seriālizdevumi 1448
Pārējie dokumenti 13
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 817

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 63
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 53
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

657

Izslēgto dokumentu kopskaits:

639

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

6868

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 276 80 5890
Seriālizdevumi 377 557 931
Audiovizuālie resursi 1 21
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti 3 1 22
Elektroniskais krājums (summa) 1 3
Citi elektroniskie resursi 1 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 61 4 1301

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2