Ozolnieku pagasta Ozolnieku bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000335

Adrese:

Rīgas iela 29, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Jelgavas nov., LV-3018

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63050184 28659831 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jelgavas Pilsētas bibliotēka
Citas iestādes vietne Jelgavas novads
Elektroniskais katalogs Ozolnieku novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Ozolnieku bibliotēka
Sociālie tīkli Ozolnieku bibliotēka
Sociālie tīkli Ozolnieku bibliotēka
Sociālie tīkli Ozolnieku bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ingrīda Irbe

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1363

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

115B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

28.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Par Ozolnieku bibliotēkas priekšteci uzskatāma Ozolnieku Sadraudzības biedrības bibliotēka, kas izveidota 1921.gadā. Sākumā šī bibliotēka atradās Ozolnieku pamatskolā, atsevišķā telpā 3 grāmatu skapjos glabājās 591 sējums. Diemžēl, šī krājuma daļa pēc 2. Pasaules kara nav saglabājusies. Vecākās bibliotēkā saglabātās inventāra grāmatas pirmais ieraksts datēts ar 1947. gadu.

Darbība:

Ozolnieku bibliotēkas misija- atbalstīt, nodrošināt vietējās kopienas iedzīvotāju informācijas vajadzības, veicināt iedzīvotāju informācijpratību, atbalstīt izglītības procesu un mūžizglītību, radīt komfortablus apstākļus ikviena iedzīvotāja intelektuālai izaugsmei, personības bagātināšanai. Bibliotēka sniedz universālo informācijas pakalpojumu sava mikrorajona - Ozolnieku iedzīvotājiem, bibliotekārā darba procesi ir automatizēti, tiek veidots un uzturēts bijušā Ozolnieku novada bibliotēku kopkatalogs, kas pieejams tiešsaistē. Kā bibliotēkas struktūrvienība darbojas bibliotēkas pakalpojumu sniegšanas vieta Salgales pagasta Emburgā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 09:00 15:00 Jūnijā, jūlijā, augustā sestdienās slēgts
Papildu informācija:

Svētdien - slēgts Pakalpojumu sniegšanas vietas Salgales pagasta Emburgā darba laiks: Pirmdienās 16.00-19.00 Trešdienās 16.00-19.00 Ceturtdienās 12.00-15.00; 16.00-19.00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iespieddarbu izsniegšana/saņemšana
2. Datoru, interneta izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana, datorizdrukas A4 Melnbalts 0,08 (vienpusēji), 0,15 (divpusēji) A3 Melnbalts 0,12 (vienpusēji), 0,21 (divpusēji) Krāsains 1/4 lapas aizpildījums - 0,21, 1/2 lapas aizpildījums - 0,41, Pilns lapas aizpildījums 0,62
2. Laminēšana 0,60 (A4), 0,40 (A5)
3. SBA pakalpojumi Pasta izdevumi
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

277

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

1012

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

332

Pārējie:

680

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

117777

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 9960
Pieaugušie 7297
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 2663
Virtuālais apmeklējums 107817
Digitālie pakalpojumi 107721
Tiešsaistes kataloga izmantošana 105466
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 2255
Datubāzu apmeklējums 96
Abonētās 96

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

18344

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2514

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 18126
Grāmatas 13634
Seriālizdevumi 4485
Audiovizuālie resursi 5
Nošizdevumi 2
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 218
Datubāzes (skaits) 218
Abonētās 218
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 3656
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 146
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 77
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 69

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1573

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1917

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

22332

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1573 1917 22330
Grāmatas 696 763 18186
Seriālizdevumi 877 1154 4097
Audiovizuālie resursi 47
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 222 136 2895

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 15
Darbiniekiem 7
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma

Bibliomāts:

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 13 13
Teksta dokumenti - Lappuses 256 256