Ozolnieku pagasta Ozolnieku bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000335

Adrese:

Rīgas iela 29, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Jelgavas nov., LV-3018

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63050184 28659831 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jelgavas Pilsētas bibliotēka
Citas iestādes vietne Jelgavas novads
Elektroniskais katalogs Ozolnieku novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Ozolnieku bibliotēka
Sociālie tīkli Ozolnieku bibliotēka
Sociālie tīkli Ozolnieku bibliotēka
Sociālie tīkli Ozolnieku bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ingrīda Irbe

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1363

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

115B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

28.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Par Ozolnieku bibliotēkas priekšteci uzskatāma Ozolnieku Sadraudzības biedrības bibliotēka, kas izveidota 1921.gadā. Sākumā šī bibliotēka atradās Ozolnieku pamatskolā, atsevišķā telpā 3 grāmatu skapjos glabājās 591 sējums. Diemžēl, šī krājuma daļa pēc 2. Pasaules kara nav saglabājusies. Vecākās bibliotēkā saglabātās inventāra grāmatas pirmais ieraksts datēts ar 1947. gadu.

Darbība:

Ozolnieku bibliotēkas misija- atbalstīt, nodrošināt vietējās kopienas iedzīvotāju informācijas vajadzības, veicināt iedzīvotāju informācijpratību, atbalstīt izglītības procesu un mūžizglītību, radīt komfortablus apstākļus ikviena iedzīvotāja intelektuālai izaugsmei, personības bagātināšanai. Bibliotēka sniedz universālo informācijas pakalpojumu sava mikrorajona - Ozolnieku iedzīvotājiem, bibliotekārā darba procesi ir automatizēti, tiek veidots un uzturēts Ozolnieku novada bibliotēku kopkatalogs, kas pieejams tiešsaistē.Kā bibliotēkas struktūrvienība darbojas ārējais apkalpošanas punkts Salgales pagasta Emburgā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 09:00 15:00 Jūnijā, jūlijā, augustā sestdienās slēgts
Papildu informācija:

Svētdien - slēgts Pakalpojumu sniegšanas vietas Salgales pagasta Emburgā darba laiks: Pirmdienās 9.00-12.00; 13.00-16.00 Ceturtdienās 12.00-15.00; 16.00-19.00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iespieddarbu izsniegšana/saņemšana
2. Datoru, interneta izmantošana
3. Materiālu ieskenēšana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana, datorizdrukas A4 Melnbalts 0,08 (vienpusēji), 0,15 (divpusēji) A3 Melnbalts 0,12 (vienpusēji), 0,21 (divpusēji) Krāsains 1/4 lapas aizpildījums - 0,21, 1/2 lapas aizpildījums - 0,41, Pilns lapas aizpildījums 0,62
2. Laminēšana 0,60 (A4), 0,40 (A5)
3. SBA pakalpojumi Pasta izdevumi
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

277

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

948

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

324

Pārējie:

624

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

8939

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

6753

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2186

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

17487

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2546

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 13234
Seriālizdevumi 4229
Audiovizuālie resursi 8
Nošizdevumi 13
Pārējie dokumenti 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 2546

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 136
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 81
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 55

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1440

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1592

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

22674

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 505 291 18253
Seriālizdevumi 935 1301 4374
Audiovizuālie resursi 47
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 102 101 2809

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 14
Darbiniekiem 7
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 10 3 13
Teksta dokumenti - Lappuses 240 16 256