Ozolmuižas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000663

Adrese:

Laimas, Ozolmuiža, Ozolmuižas pag., Rēzeknes nov., LV-4633

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64644032 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Rēzeknes reģiona bibliotēku elektroniskais katalogs
Sociālie tīkli Ozolmuižas Bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Evija Vidiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000026255

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0504

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

657A

Akreditācijas datums:

07.10.2015

Akreditācijas termiņš:

07.10.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1955

Darbība:

Nodrošināt bezmaksas pieeju informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, sniegt bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 14:00
Trešdiena 9:00 13:30
Ceturtdiena 13:30 20:00
Piektdiena 09:00 18:00
Sestdiena 10:00 15:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pirmā darba diena-spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Elektroniskās datu bāzes Piekļuve datu bāzēm internetā-Letonika, Lursoft ''Laikrakstu bibliotēka"
2 Konsultācijas Konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3 Interneta pieeja Bezmaksas interneta pieeja
4 Jaunieguvumi Jauno grāmatu izstādes
5 Izstādes Bērnu zīmējumu, fotogrāfiju, ziedu kompozīciju, rokdarbu, literatūras un citas izstādes
6 Pasākumi Dažādi tematiskie pasākumi, pārrūnas, informatīvās stundas, lasīšanas veicināšanas konkursi un citi
7 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas izmantošanu un tematiskas uzziņas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Kopēšana - A4 formāts 1 lapa-no abām pusēm - 0,09 EUR
2 Kopēšana - A3 formāts 1 lapa-no vienas puses - 0,11 EUR
3 Kopēšana - A3 formāts 1 lapa-no abām pusēm - 0,14 EUR
4 Kopēšana - A4 formāts 1 lapa-no vienas puses - 0,06 EUR
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

162

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

132

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

124

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

30

Pārējie:

94

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1097

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

859

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

238

Virtuālais apmeklējums:

947

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2690

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

147

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 622
Seriālizdevumi 2068
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 103

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 2
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

650

Izslēgto dokumentu kopskaits:

672

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

5084

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 151 34 3485
Seriālizdevumi 499 638 1587
Audiovizuālie resursi 12
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 65 2 839

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1