Ozolmuižas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000663

Adrese:

Laimas, Ozolmuiža, Ozolmuižas pag., Rēzeknes nov., LV-4633

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64644032 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Rēzeknes reģiona bibliotēku elektroniskais katalogs
Sociālie tīkli Ozolmuižas Bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Evija Vidiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000026255

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0504

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

657A

Akreditācijas datums:

07.10.2015

Akreditācijas termiņš:

07.10.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1955

Darbība:

Nodrošināt bezmaksas pieeju informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, sniegt bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 14:00
Trešdiena 13:00 19:00
Ceturtdiena 13:00 19:00
Piektdiena 09:00 15:00
Sestdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pirmā darba diena-spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Elektroniskās datu bāzes Piekļuve datu bāzēm internetā-Letonika, Lursoft ''Laikrakstu bibliotēka"
Konsultācijas Konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Interneta pieeja Bezmaksas interneta pieeja
Jaunieguvumi Jauno grāmatu izstādes
Izstādes Bērnu zīmējumu, fotogrāfiju, ziedu kompozīciju, rokdarbu, literatūras un citas izstādes
Pasākumi Dažādi tematiskie pasākumi, pārrūnas, informatīvās stundas, lasīšanas veicināšanas konkursi un citi
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas izmantošanu un tematiskas uzziņas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
Kopēšana A4 formāts 1 lapa-no abām pusēm 0,09 EUR
Kopēšana A3 formāts 1 lapa-no vienas puses 0,11 EUR
Kopēšana A3 formāts 1 lapa-no abām pusēm 0,14 EUR
Kopēšana A4 formāts 1 lapa-no vienas puses 0,06 EUR
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2008

Teritorijas kopējā platība (m2):

162

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

132

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

121

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

41

Pārējie:

80

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1007

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

812

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

195

Virtuālais apmeklējums:

485

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2565

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

93

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 635
Seriālizdevumi 1930
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 47

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 2
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

660

Izslēgto dokumentu kopskaits:

485

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5179

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 127 3397
Seriālizdevumi 532 485 1768
Audiovizuālie resursi 1 12
Nošizdevumi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 33 612

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1