Ozolaines pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000662

Adrese:

Bekši 7, Bekši, Ozolaines pag., Rēzeknes nov., LV-4633

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26009181 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Ozolaines pagasta pārvalde
Citas iestādes vietne Rēzeknes reģiona bibliotēku e-katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Eisaka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000016161

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0503

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

370B

Akreditācijas datums:

12.11.2021

Akreditācijas termiņš:

12.11.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Darbība:

Bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas struktūrvienība ,kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem.Bibliotēkas darba virziens ir lasīšanas veicināšanas un dažādu tematisko pasākumu organizēšana

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:30
Papildu informācija:

pārtraukums 12:00-12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Nozaru literatūra un daiļliteratūra, bērnu literatūra Plaša grāmatu izvēle dažāda vecuma grupām, krievu un latviešu valodās
2. Periodiskie izdevumi Pieejami 4 laikraksti, 35 žurnāli
3. Novadpētniecības materiāli Mapēs sakārtoti materiāli par Ozolaines pagasta vēsturi, notikumiem un pasākumiem, tematiskās rakstu izgriezumu un kopiju mapes par dažādām tēmām
4. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
5. SBA pakalpojumi Iespieddarbus, kuri nav Ozolaines pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) no citām bibliotēkām
6. Kopēšanas, izdrukas un skenēšanas pakalpojumi
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

83

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

157

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

35

Pārējie:

122

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5618

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4482

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1136

Virtuālais apmeklējums:

411

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6335

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

541

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3536
Seriālizdevumi 2784
Pārējie dokumenti 15
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 933

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 13
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 13

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

840

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

10440

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 90 7404
Seriālizdevumi 749 2991
Audiovizuālie resursi 8
Pārējie dokumenti 1 37
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 18 676

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2