Ozolaines pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000662

Adrese:

Bekši 7, Bekši, Ozolaines pag., Rēzeknes nov., LV-4633

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26009181 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Ozolaines pagasts
Elektroniskais katalogs Rēzeknes Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Rēzeknes reģiona bibliotēku e-katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Eisaka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000016161

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0503

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

370B

Akreditācijas datums:

12.11.2021

Akreditācijas termiņš:

12.11.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Darbība:

Bibliotēka ir pašvaldības struktūrvienība, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. Bibliotēkas darba virziens ir lasīšanas veicināšana un dažādu tematisko pasākumu organizēšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:30
Papildu informācija:

pārtraukums 12:00-12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu piedāvājums - nozaru literatūra, daiļliteratūra, bērnu literatūra Plaša grāmatu izvēle dažāda vecuma grupām, krievu un latviešu valodā
2. Periodiskie izdevumi Pieejami 5 laikraksti, 32 nosaukumu žurnāli
3. Novadpētniecības materiāli Mapēs sakārtoti materiāli par Ozolaines pagasta vēsturi, notikumiem un pasākumiem, tematiskās rakstu izgriezumu un kopiju mapes
4. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
5. SBA pakalpojumi Iespieddarbus, kuri nav Ozolaines pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) no citām bibliotēkām
6. Kopēšana, izdruka un skenēšana
7. Galda spēļu bibliotēka Pieejamas 37 galda spēles.
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

9100

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

83

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

166

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

50

Pārējie:

116

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3052

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2280

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

772

Virtuālais apmeklējums:

770

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4379

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

841

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2890
Seriālizdevumi 1427
Pārējie dokumenti 62
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 805

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 19
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 19

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

504

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2209

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

8735

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 133 710 6827
Seriālizdevumi 371 1499 1863
Audiovizuālie resursi 8
Pārējie dokumenti 37
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 13 45 999

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2