Ozolaines pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000662

Adrese:

Bekši 7, Bekši, Ozolaines pag., Rēzeknes nov., LV-4633

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26009181 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Ozolaines pagasta bibliotēkas elektroniskais katalogs
Citas iestādes vietne Ozolaines pagasta bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Eisaka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000016161

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0503

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

370B

Akreditācijas datums:

12.11.2021

Akreditācijas termiņš:

12.11.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Darbība:

Bibliotēka ir pašvaldības struktūrvienība, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. Bibliotēkas darba virziens ir lasīšanas veicināšana un dažādu tematisko pasākumu organizēšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:30
Papildu informācija:

pārtraukums 12:00-12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu piedāvājums - nozaru literatūra, daiļliteratūra, bērnu literatūra Plaša grāmatu izvēle dažāda vecuma grupām, krievu un latviešu valodā
2. Periodiskie izdevumi Pieejami 8 laikraksti, 20 nosaukumu žurnāli
3. Novadpētniecības materiāli Mapēs sakārtoti materiāli par Ozolaines pagasta vēsturi, notikumiem un pasākumiem, tematiskās rakstu izgriezumu un kopiju mapes
4. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
5. SBA pakalpojumi Iespieddarbus, kuri nav Ozolaines pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) no citām bibliotēkām
6. Kopēšana, izdruka un skenēšana
7. Galda spēļu bibliotēka Pieejamas 39 galda spēles.
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

9100

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

83

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

198

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

61

Pārējie:

137

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

5981

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 3379
Pieaugušie 2412
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 967
Virtuālais apmeklējums 2602
Digitālie pakalpojumi 2582
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 2582
Datubāzu apmeklējums 20
Abonētās 20

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5495

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

817

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 5471
Grāmatas 2733
Seriālizdevumi 2626
Pārējās krājuma vienības 112
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 24
Datubāzes (skaits) 24
Abonētās 24
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 641
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 22
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 9
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 13

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1196

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1350

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

8583

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1196 1350 8581
Grāmatas 759 577 7009
Seriālizdevumi 434 773 1524
Audiovizuālie resursi 8
Kartogrāfiskie materiāli 1 1
Pārējās krājuma vienības 2 39
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 341 169 816

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2023.gada beigās:

0