Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000679

Adrese:

Zemgales iela 24, Olaine, Olaines nov., LV-2114

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67963787 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anastasija Kargapoļceva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009232572

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.01.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1634

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

761A

Akreditācijas datums:

14.11.2017

Akreditācijas termiņš:

14.11.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1965

Sākums:

1965.gads

Darbība:

Vietējas nozīmes publiskā bibliotēka. Veic kultūrmantojuma – grāmatu, preses izdevumu, elektronisko un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu. Nodrošina krājumā esošo resursu izmantošanu un informācijas pieejamību visiem interesentiem – pieaugušajiem, jauniešiem un bērniem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 15:00
Otrdiena 13:00 20:00
Trešdiena 13:00 20:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Bibliotēkas krājuma izmantošana Grāmatu un žurnālu saņemšana lasīšanai mājās. Uzziņu un enciklopēdiju, novadpētniecības materiālu, laikrakstu. audiovizuālo materiālu u.c. dokumentu izmantošana uz vietas bibliotēkā.
2. Izdevumu rezervēšana un nodošanas termiņu pagarināšana Grāmatu un žurnālu, kas izsniegti lasīšanai mājās, nodošanas termiņu pagarināšana, izdevumu pasūtīšana, iestāšanās rindā, rezervēšana saņemšanai bibliotēkā pa telefonu, e-pastu, bibliotēkas elektroniskajā katalogā (http://ieej.lv/obkat), saņemot autorizācijas.
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu, bezvadu interneta (wi-fi) izmantošana.
4. Abonētās datubāzes un tiešsaistes resursi Piekļuve abonētājām datubāzēm – Letonika.lv un Lursoft laikrakstu bibliotēkai News.lv. Pieeja un iespēja izmantot Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālās bibliotēkas resursus (https://lndb.lv/), Nacionālā Kino centra virtuālajā platformā Filmas.lv skatīties filmas, Latvijas digitalizēto video un audio ierakstu portālā Diva.lv publicētos audio un audiovizuālajiem materiāliem.
5. Elektroniskais katalogs Pieeja uz vietas bibliotēkā un attālināti tiešsaistē un iespēja meklēt elektroniskajā katalogā – datubāzē bibliotēkas krājumā esošas grāmatas, žurnālus, laikrakstus, audiovizuālos materiālus. Autorizējoties elektroniskajā katalogā, iespēja pasūtīt, iestāties rindā, rezervēt grāmatas un žurnālus saņemšanai bibliotēkā, pārskatīt saņemto izdevumu vēsturi.
6. Uzziņas Tematisku, faktogrāfisku un bibliogrāfisku uzziņu izpilde.
7. Konsultācijas un apmācība Konsultācijas par bibliotēku, tās pakalpojumiem un izmantošanas iespējām, konsultācijas un apmācības bibliotēkā pieejamo resursu izmantošanā.
8. Pasākumi, aktivitātes Bibliotēku, literatūru, grāmatas un lasīšanu popularizējoši, tematiski pasākumi, radošās darbnīcas, aktivitātes.
9. Bibliotekārās stundas Izzinošas, informatīvas un interaktīvas nodarbības bibliotēkā par grāmatām, bibliotēku, tās vēsturi un krājumu.
10. Tematiskās izstādes Izstādēs materiāli no bibliotēkas krājuma.
11. Starpbibliotēku abonements Grāmatu, kas neatrodas bibliotēkas krājumā, pasūtīšana no citām Latvijas bibliotēkām, izmantojot starpbibliotēku abonementu. Daļējs maksas pakalpojums.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana Melnbaltas gaismas kopijas izgatavošana, A4 formāts, viena puse Melnbaltas gaismas kopijas izgatavošana, A4 formāts, abas puses 0,10 EUR 0,15 EUR
Melnbaltas gaismas kopijas izgatavošana, A3 formāts, viena puse Melnbaltas gaismas kopijas izgatavošana, A3 formāts, abas puses 0,15 EUR 0,25 EUR
2. Izdrukas Melnbalta datorizdruka, A4 formāts, viena puse Melnbalta datorizdruka, A4 formāts, abas puse 0,10 EUR 0,15 EUR
Melnbalta datorizdruka, A3 formāts, viena puse 0,25 EUR
Krāsaina datorizdruka, A4 formāts, 1/2 lapas Krāsaina datorizdruka, A4 formāts, viena puse 0,25 EUR 0,50 EUR
3. Skenēšana Elektroniskās kopijas izgatavošana, A4 formāts 0,25 EUR
4. Starpbibliotēku abonementa pakalpojuma pasta izdevumi Grāmatu, kas saņemta starpbibliotēku abonementa kārtā, atpakaļ nosūtīšanas pasta izdevumi atbilstoši "Latvijas Pasts" cenrādim
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
www vietne
Olaines Bibliotēka
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1963

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Bērnu literatūras nodaļa, Kūdras iela 16, Olaine Pašvaldības īpašums 1982

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

466

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

45

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

1578

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

733

Pārējie:

845

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

24626

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

17105

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

7521

Virtuālais apmeklējums:

8214

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

45897

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

5096

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 25568
Seriālizdevumi 20323
Audiovizuālie resursi 2
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 14
Bērnu grāmatas 6184

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 12
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 11

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1984

Izslēgto dokumentu kopskaits:

802

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

34854

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 931 651 25110
Seriālizdevumi 1047 151 9651
Audiovizuālie resursi 6 59
Kartogrāfiskie materiāli 13
Nošizdevumi 3
Attēlizdevumi 7
Elektroniskie resursi 11
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2 2 67
Bērnu grāmatas 269 124 5149

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 22
Darbiniekiem 9
Lasītājiem 13
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

4

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 2
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

5

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda