Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000679

Adrese:

Zemgales iela 24, Olaine, Olaines nov., LV-2114

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67963787 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anastasija Kargapoļceva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009232572

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.01.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1634

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

761A

Akreditācijas datums:

14.11.2017

Akreditācijas termiņš:

14.11.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1965

Sākums:

1965.gads

Darbība:

Vietējas nozīmes publiskā bibliotēka. Veic kultūrmantojuma – grāmatu, preses izdevumu, elektronisko un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu. Nodrošina krājumā esošo resursu izmantošanu un informācijas pieejamību visiem interesentiem – pieaugušajiem, jauniešiem un bērniem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 13:00 20:00
Trešdiena 13:00 20:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 9:00 17:00
Sestdiena 9:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Bibliotēkas krājuma izmantošana Grāmatu un žurnālu saņemšana lasīšanai mājās. Uzziņu un enciklopēdiju, novadpētniecības materiālu, laikrakstu. audiovizuālo materiālu u.c. dokumentu izmantošana uz vietas bibliotēkā.
2. Izdevumu rezervēšana un nodošanas termiņu pagarināšana Grāmatu un žurnālu, kas izsniegti lasīšanai mājās, nodošanas termiņu pagarināšana, izdevumu pasūtīšana, iestāšanās rindā, rezervēšana saņemšanai bibliotēkā pa telefonu, e-pastu, bibliotēkas elektroniskajā katalogā (http://ieej.lv/obkat), saņemot autorizācijas.
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu, bezvadu interneta (wi-fi) izmantošana.
4. Abonētās datubāzes un tiešsaistes resursi Piekļuve abonētājām datubāzēm – Letonika.lv un Lursoft laikrakstu bibliotēkai News.lv. Pieeja un iespēja izmantot Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālās bibliotēkas resursus (https://lndb.lv/), Nacionālā Kino centra virtuālajā platformā Filmas.lv skatīties filmas, Latvijas digitalizēto video un audio ierakstu portālā Diva.lv publicētos audio un audiovizuālajiem materiāliem.
5. Elektroniskais katalogs Pieeja uz vietas bibliotēkā un attālināti tiešsaistē un iespēja meklēt elektroniskajā katalogā – datubāzē bibliotēkas krājumā esošas grāmatas, žurnālus, laikrakstus, audiovizuālos materiālus. Autorizējoties elektroniskajā katalogā, iespēja pasūtīt, iestāties rindā, rezervēt grāmatas un žurnālus saņemšanai bibliotēkā, pārskatīt saņemto izdevumu vēsturi.
6. Uzziņas Tematisku, faktogrāfisku un bibliogrāfisku uzziņu izpilde.
7. Konsultācijas un apmācība Konsultācijas par bibliotēku, tās pakalpojumiem un izmantošanas iespējām, konsultācijas un apmācības bibliotēkā pieejamo resursu izmantošanā.
8. Pasākumi, aktivitātes Bibliotēku, literatūru, grāmatas un lasīšanu popularizējoši, tematiski pasākumi, radošās darbnīcas, aktivitātes.
9. Bibliotekārās stundas Izzinošas, informatīvas un interaktīvas nodarbības bibliotēkā par grāmatām, bibliotēku, tās vēsturi un krājumu.
10. Tematiskās izstādes Izstādēs materiāli no bibliotēkas krājuma.
11. Starpbibliotēku abonements Grāmatu, kas neatrodas bibliotēkas krājumā, pasūtīšana no citām Latvijas bibliotēkām, izmantojot starpbibliotēku abonementu. Daļējs maksas pakalpojums.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana Melnbaltas gaismas kopijas izgatavošana, A4 formāts, viena puse Melnbaltas gaismas kopijas izgatavošana, A4 formāts, abas puses 0,10 EUR 0,15 EUR
Melnbaltas gaismas kopijas izgatavošana, A3 formāts, viena puse Melnbaltas gaismas kopijas izgatavošana, A3 formāts, abas puses 0,15 EUR 0,25 EUR
2. Izdrukas Melnbalta datorizdruka, A4 formāts, viena puse Melnbalta datorizdruka, A4 formāts, abas puse 0,10 EUR 0,15 EUR
Melnbalta datorizdruka, A3 formāts, viena puse 0,25 EUR
Krāsaina datorizdruka, A4 formāts, 1/2 lapas Krāsaina datorizdruka, A4 formāts, viena puse 0,25 EUR 0,50 EUR
3. Skenēšana Elektroniskās kopijas izgatavošana, A4 formāts 0,25 EUR
4. Starpbibliotēku abonementa pakalpojuma pasta izdevumi Grāmatu, kas saņemta starpbibliotēku abonementa kārtā, atpakaļ nosūtīšanas pasta izdevumi atbilstoši "Latvijas Pasts" cenrādim
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
www vietne
Olaines Bibliotēka
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1963

Citas (papildus) ēkas:
Nosaukums vai adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Bērnu literatūras nodaļa, Kūdras iela 16, Olaine Pašvaldības īpašums 1982

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

466

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

45

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

1611

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

738

Pārējie:

873

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

24755

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

17484

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

7271

Virtuālais apmeklējums:

8431

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

44575

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

7257

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 24780
Seriālizdevumi 19782
Audiovizuālie resursi 9
Kartogrāfiskie materiāli 2
Elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 29
Bērnu grāmatas 6308

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 11
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 7
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2100

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1322

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

33672

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 25193 955 1322 24826
Seriālizdevumi 7616 1139 8755
Audiovizuālie resursi 53 53
Kartogrāfiskie materiāli 11 3 14
Nošizdevumi 3 1 4
Attēlizdevumi 7 2 9
Elektroniskie resursi 11 11
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 68 1 67
Bērnu grāmatas 5394 321 295 5411

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 19
Darbiniekiem 8
Lasītājiem 11
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 1
Printeru kopskaits:

5

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

11

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

107

Tematiskie pasākumi:

25

Projektizstrāde:

1