Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013099

Adrese:

Skolas iela 1, Olaine, Olaines nov., LV-2114

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29521911 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Olaines 2.vidusskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ludmila Osipova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

20139001129

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

13.10.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1835

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.12.2005

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2390

Akreditācijas datums:

12.03.2018

Akreditācijas termiņš:

13.03.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1976

Darbība:

Bibliotēkas darbības mērķis ir līdzdalība skolas licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde un uzglabāšana.
2. Bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana.
3. Attīstīt skolēnu informācijprasmes.
4. Veicināt pastāvīgas mācīšanās iemaņu veidošanos.
5. Veicināt prasmi kritiski izvērtēt no dažādiem avotiem iegūto informāciju.
6. Lasīšanas veicināšana (bibliotekāras stundas, viktorīnas, piedalīšanās dažādos projektos u.c.).
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

10514

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

636

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

144

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

796

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

695

Pārējie:

101

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

13923

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1980

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

11943

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

11251

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

10378

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 10635
Seriālizdevumi 616
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 6760
Bērnu un jauniešu grāmatas 3186

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1131

Izslēgto dokumentu kopskaits:

13

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

28697

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1118 28697
Seriālizdevumi 13 13
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 811 17968
Bērnu un jauniešu grāmatas 303 4100

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE
ALISE
Cita
Cita

Cita integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

LIIS

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2