Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013099

Adrese:

Skolas iela 1, Olaine, Olaines nov., LV-2114

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29521911 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Olaines 2.vidusskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ludmila Osipova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

20139001129

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

13.10.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1835

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.12.2005

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2390

Akreditācijas datums:

12.03.2018

Akreditācijas termiņš:

13.03.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1976

Darbība:

Bibliotēkas darbības mērķis ir līdzdalība skolas licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde un uzglabāšana.
2. Bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana.
3. Attīstīt skolēnu informācijprasmes.
4. Veicināt pastāvīgas mācīšanās iemaņu veidošanos.
5. Veicināt prasmi kritiski izvērtēt no dažādiem avotiem iegūto informāciju.
6. Lasīšanas veicināšana (bibliotekāras stundas, viktorīnas, piedalīšanās dažādos projektos u.c.).
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Teritorijas kopējā platība (m2):

10514

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

636

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

140

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

853

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

751

Pārējie:

102

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1569

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

368

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1201

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

12379

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

11302

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 12103
Seriālizdevumi 276
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 8204
Bērnu grāmatas 3098

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1790

Izslēgto dokumentu kopskaits:

3583

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

28872

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1775 3568 28872
Seriālizdevumi 15 15
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1310 2019 17534

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE
Cita

Cita integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

LIIS

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2