Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013099

Adrese:

Skolas iela 1, Olaine, Olaines nov., LV-2114

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67966601 29521911 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Olaines 2.vidusskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ludmila Osipova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

20139001129

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

13.10.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1835

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.12.2005

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2390

Akreditācijas datums:

12.03.2018

Akreditācijas termiņš:

13.03.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1976

Darbība:

Bibliotēkas darbības mērķis ir līdzdalība skolas licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde un uzglabāšana.
2. Bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana.
3. Attīstīt skolēnu informācijprasmes.
4. Veicināt pastāvīgas mācīšanās iemaņu veidošanos.
5. Veicināt prasmi kritiski izvērtēt no dažādiem avotiem iegūto informāciju.
6. Lasīšanas veicināšana (bibliotekāras stundas, viktorīnas, piedalīšanās dažādos projektos u.c.).
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1976

Teritorijas kopējā platība (m2):

10514

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

636

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

140

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2247

Izslēgto dokumentu kopskaits:

300

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

36022

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 2233 286 36022
Seriālizdevumi 14 14
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1773 18807
Bērnu grāmatas 460 286 9427

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

LIIS

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda