Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013098

Adrese:

Zeiferta iela 4, Olaine, Olaines nov., LV-2114

Darbojās 2017.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67962959
Bibliotēkā 29497230 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Olaines 1.vidusskolas mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jāzeps Volāns

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

2013901122

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

13.10.2008

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1761

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

03.05.2005

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2298

Akreditācijas datums:

05.05.2017

Akreditācijas termiņš:

29.05.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1965

Darbība:

Olaines 1.vidusskolas bibliotēka: 1020 Bibliotēkas lietotāji; Augstvērtīgs mācību un nozaru literatūras krājums; 20 dažādu nosaukumu periodiskie izdevumi; Atvērta jaunām tendencēm informācijapgādē; Kvalitatīvi un uzticami informācijas pakalpojumi; Profesionāli darbinieki.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Iespieddarbu un audio-vizuālo dokumentu izsniegšana uz mājām.
2. Konsultācijas iespieddarbu un elektroniskās informācijas meklēšanā.
3. Elektroniskā kataloga izmantošana un konsultācijas par elektroniskā kataloga izmantošanu.
4. Bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana.
5. Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklēšana, ekskursijas, apmācības, tematiskās izstādes.
6. Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) koordinēšana.
7. Lasīšanas veicināšanas projekti.
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1965

Teritorijas kopējā platība (m2):

10000

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

366

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

1092

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

964

Pārējie:

128

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

30600

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3600

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

27000

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

12484

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

11020

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 11584
Seriālizdevumi 900
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 5784
Bērnu grāmatas 2600

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

0

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

69762

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 69482 69482
Audiovizuālie resursi 215 215
Elektroniskie resursi 65 65
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 42764 42764
Bērnu grāmatas 2691 2691

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

LIIS

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 3
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

9

Tematiskie pasākumi:

18

Projektizstrāde:

1

Izdevējdarbība:

1