Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013098

Adrese:

Zeiferta iela 4, Olaine, Olaines nov., LV-2114

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67962959 @
Bibliotēkā 29497230 @
Bibliotēkā 26755332 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Olaines 1.vidusskolas mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jāzeps Volāns

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

2013901122

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

03.05.2005

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2298

Akreditācijas datums:

05.05.2017

Akreditācijas termiņš:

29.05.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1965

Darbība:

Olaines 1.vidusskolas bibliotēka: 1020 Bibliotēkas lietotāji; Augstvērtīgs mācību un nozaru literatūras krājums; 12 dažādu nosaukumu periodiskie izdevumi; Atvērta jaunām tendencēm informācijapgādē; Kvalitatīvi un uzticami informācijas pakalpojumi; Profesionāli darbinieki.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iespieddarbu un audio-vizuālo dokumentu izsniegšana uz mājām.
2. Konsultācijas iespieddarbu un elektroniskās informācijas meklēšanā.
3. Elektroniskā kataloga izmantošana un konsultācijas par elektroniskā kataloga izmantošanu.
4. Bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana.
5. Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklēšana, ekskursijas, apmācības, tematiskās izstādes.
6. Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) koordinēšana.
7. Lasīšanas veicināšanas projekti.
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

10000

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

366

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

1303

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1161

Pārējie:

142

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

34600

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2600

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

32000

Virtuālais apmeklējums:

90

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8683

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1660

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 8640
Seriālizdevumi 43
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 10024

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2050

Izslēgto dokumentu kopskaits:

3216

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

66154

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1834 3000 66154
Seriālizdevumi 216 216 0
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1492 3000 37780
Bērnu un jauniešu grāmatas 250

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE
Cita

Cita integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

LIIS

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1