Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013098

Adrese:

Zeiferta iela 4, Olaine, Olaines nov., LV-2114

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67962959
Bibliotēkā 29497230 @
Bibliotēkā 26755332 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Olaines 1.vidusskolas mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jāzeps Volāns

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

2013901122

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

13.10.2008

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1761

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

03.05.2005

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2298

Akreditācijas datums:

05.05.2017

Akreditācijas termiņš:

29.05.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1965

Darbība:

Olaines 1.vidusskolas bibliotēka: 1020 Bibliotēkas lietotāji; Augstvērtīgs mācību un nozaru literatūras krājums; 20 dažādu nosaukumu periodiskie izdevumi; Atvērta jaunām tendencēm informācijapgādē; Kvalitatīvi un uzticami informācijas pakalpojumi; Profesionāli darbinieki.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Iespieddarbu un audio-vizuālo dokumentu izsniegšana uz mājām.
2. Konsultācijas iespieddarbu un elektroniskās informācijas meklēšanā.
3. Elektroniskā kataloga izmantošana un konsultācijas par elektroniskā kataloga izmantošanu.
4. Bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana.
5. Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklēšana, ekskursijas, apmācības, tematiskās izstādes.
6. Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) koordinēšana.
7. Lasīšanas veicināšanas projekti.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1965

Teritorijas kopējā platība (m2):

10000

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

366

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

1118

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

981

Pārējie:

137

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

33540

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4110

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

29430

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

14922

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

11772

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 14622
Seriālizdevumi 300
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 6867
Bērnu grāmatas 3924

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2794

Izslēgto dokumentu kopskaits:

444

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

74644

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 2350 0 74644
Seriālizdevumi 444 444 0
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1925 0 47248
Bērnu grāmatas 225

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

LIIS

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda