Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Profesionālās izglītības iestāžu

ISIL kods:

LV-BIB-013524

Adrese:

Ogres meža tehnikums, Aizupes, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., LV-5015

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26582370 26582370 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Ogres tehnikums
Elektroniskais katalogs Ogres rajona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilze Brante

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

AJ6743

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.10.2013

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB2057

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2015

Piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

Al 12226

Akreditācijas datums:

24.01.2019

Akreditācijas termiņš:

23.01.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2011

Sākums:

1. LR Ministru kabineta Rīkojums Nr. 87 (prot. Nr. 11, 63.§), 2011.gada, 1.martā, Rīgā "Par Ogres Amatniecības vidusskolas, Ogres Meža tehnikuma un Ogres Profesionālās vidusskolas reorganizāciju un Ogres Valsts tehnikuma izveidi"; 2. LR Ministru kabineta Rīkojums Nr. 398 (prot Nr. 46, 66.§) 2013.gada 28. augusta Rīgā "Par profesionālas izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Ogres Valsts tehnikumam" un noteikt, ka ar 2013.gada 1.septembri Ogres Valsts tehnikuma nosaukums ir "Ogres tehnikums"

Darbība:

Tehnikuma bibliotēkas galvenie darbības virzieni ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, sistematizēšana, kataloģizēšana, klasificēšana un uzglabāšana, kā arī izglītojamo un skolotāju informacionālā un bibliotekārā apkalpošana. Tehnikuma bibliotēkā ir mācību grāmatu abonements, daiļliteratūras un nozaru literatūras abonements, lasītava, kas ir atbilstoši aprīkotas: iespēja lietot elektroniskos katalogus, datorus, datorprogrammas, printeri, internetu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00
Otrdiena 08:00 18:00
Trešdiena 08:00 18:00
Ceturtdiena 08:00 18:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

No 01.07.2019.gada līdz 23.08.2019.gadam vasaras brīvlaikā bibliotēka slēgta

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Apmācības un konsultācijas Informācijprasības apmācības audzēkņiem, konsultācijas darbam ar datoru un internetu
2. Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu un bezvada interneta izmantošana
3. Bibliotēkas krājuma izmantošana Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumā pieejamo materiālu izsniegšana uz mājām. Uzziņu literatūru un jaunāko periodisko izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā
4. Kopēšana, skenēšana, printēšana Bezmaksas pakalpojumi OT izglītojamiem, pedagogiem un strādniekiem
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
6. Izdevumu lietošanas termiņa pagarināšana Izdevumu lietošanas termiņu pagarināšana pa e-pastu
7. Bibliotēkas pasākumi Jaunieguvumu un tematiskās literatūras izstādes bibliotēkas abonementā katru mēnesi. Tematiski pasākumi saskaņā ar bibliotēkas plānu
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Valsts īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1985

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

237

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

34

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

1118

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

362

Pārējie:

756

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

13961

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

9932

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

4029

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3297

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

709

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2928
Seriālizdevumi 350
Audiovizuālie resursi 10
Elektroniskie resursi 9

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

857

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1454

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

30499

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 437 536 30419
Seriālizdevumi 412 918 5
Audiovizuālie resursi 3 60
Kartogrāfiskie materiāli 1 1
Elektroniskie resursi 4 14
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 180 237 12079
Bērnu grāmatas 121

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 14
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 10
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

5

Skeneru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda