Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012566

Adrese:

"Nītaures Skola", Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29165480 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Skolas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

bibl. vad. Linda Janberga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90001643637

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

31.03.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1064

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AI_1501

Akreditācijas datums:

13.06.2022

Akreditācijas termiņš:

12.06.2028

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 14:30 15:30
Trešdiena 13:00 15:00
Ceturtdiena 13:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Skolēnu, pedagogu, vecāku bibliotekārā apkalpošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
2 Bibliotekārās stundas
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1677

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

25

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

3

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

95

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

56

Pārējie:

39

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

588

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

162

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

426

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

853

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

645

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 803
Seriālizdevumi 50
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 522
Bērnu un jauniešu grāmatas 164

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

231

Izslēgto dokumentu kopskaits:

4501

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

4090

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 145 4501 4004
Audiovizuālie resursi 10 10
Kartogrāfiskie materiāli 36 36
Nošizdevumi 9 9
Attēlizdevumi 14 14
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 3 3
Elektroniskais krājums (summa) 14 14
Citi elektroniskie resursi 14 14
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 133 3171 2767
Bērnu un jauniešu grāmatas 63 108 538

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1