Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012566

Adrese:

"Nītaures Skola", Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29374657 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

bibl. vad. Linda Janberga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90001643637

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

31.03.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1064

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AI_1501

Akreditācijas datums:

13.06.2022

Akreditācijas termiņš:

12.06.2028

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 13:00 15:00
Trešdiena 13:30 14:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Skolēnu, pedagogu, vecāku bibliotekārā apkalpošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
2 Bibliotekārās stundas
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1677

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

25

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

3

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

74

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

58

Pārējie:

16

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

603

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 603
Pieaugušie 118
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 485

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1043

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

530

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1041
Grāmatas 1013
Audiovizuālie resursi 5
Kartogrāfiskie materiāli 10
Attēlizdevumi 11
Pārējās krājuma vienības 2
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2
Citi digitāli resursi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 862
Bērnu un jauniešu grāmatas 111
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

161

Izslēgto dokumentu kopskaits:

182

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

4069

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 161 180 4057
Grāmatas 161 175 3990
Audiovizuālie resursi 2 8
Kartogrāfiskie materiāli 36
Nošizdevumi 9
Attēlizdevumi 2 12
Pārējās krājuma vienības 1 2
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2 12
Citi digitāli resursi 2 12
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 81 39 2809
Bērnu un jauniešu grāmatas 38 32 544

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1