Nīcgales pagasta Tautas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000268

Adrese:

Daugavas iela 4, Nīcgale, Nīcgales pag., Augšdaugavas nov., LV-5463

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 22024119 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Augšdaugavas novads
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Žaklīna Teilāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000078848

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.12.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0087

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.10.2003

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

612B

Akreditācijas datums:

18.10.2023

Akreditācijas termiņš:

17.10.2028

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00 Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00.
Otrdiena 09:00 18:00 Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00.
Trešdiena 09:00 18:00 Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00. Metodiskā diena.
Ceturtdiena 09:00 18:00 Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00.
Piektdiena 09:00 18:00 Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00.
Sestdiena Brīvdiena
Svētdiena Brīvdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Bibliotēkas lietotāju reģistrācija, autorizācijas datu izsniegšana un konsultāciju sniegšana par bibliotēku.
Grāmatu un žurnālu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošanai bibliotēkā uz vietas.
Bibliotēkas lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkā pieejamām datubāzēm, krājumu un citiem informācijas resursiem.
Bibliogrāfisko, faktogrāfisko un tematisko uzziņu sniegšana.
Datoru un interneta (t.sk. WiFi) publiskā pieejamība. Autorizētu datu bāzu (Letonika.lv; News.lv) izmantošana.
Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi.
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

244

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

81

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

32

Pārējie:

49

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

1439

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 1089
Pieaugušie 313
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 776
Virtuālais apmeklējums 350
Digitālie pakalpojumi 304
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 304
Datubāzu apmeklējums 46
Abonētās 46

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

719

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

76

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 719
Grāmatas 598
Seriālizdevumi 121
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 114

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

351

Izslēgto dokumentu kopskaits:

46

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

5150

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 351 46 5150
Grāmatas 110 46 3813
Seriālizdevumi 241 0 1320
Audiovizuālie resursi 0 0 17
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 36 15 757

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1