Nautrēnu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000660

Adrese:

"Vālodzīte", Rogovka, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., LV-4652

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26363203 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Rēzeknes reģiona bibliotēku elektroniskais katalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Nellija Viļuma

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000022172

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

23.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0501

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

656B

Akreditācijas datums:

12.11.2021

Akreditācijas termiņš:

12.11.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Darbība:

Bibliotēkas darbība saistīta ar iedzīvotāju informacionālo apkalpošanu, kultūras un izklaides iespēju piedāvājumu. Bibliotēka strādā un arī turpmāk attīstīsies vairākos virzienos – lietotāju apmācības un izglītošana, informācijas resursu un krājuma veidošana, pakalpojumu pilnveide un uzlabošana, novadpētniecības darbs, kultūras pasākumi un izstādes

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 14:30
Papildu informācija:

Pārtraukums 12:00 - 12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datubāzēm internetā - Letonika, Lursoft "Laikrakstu bibliotēka"
2 Datori un internets Datoru un interneta, kā arī bezvadu interneta izmantošana
3 Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās
4 Grāmatu un citu materiālu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana pēc lasītāju pieprasījuma
5 Uzziņas Tematisku, bibliogrāfisku un faktogrāfisku uzziņu sniegšana
6 Konsultācijas Konsultēšana par elektronisko katalogu un datubāzu izmantošanu
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

147

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

194

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

65

Pārējie:

129

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1651

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1458

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

193

Virtuālais apmeklējums:

455

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2418

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

184

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1196
Seriālizdevumi 1222
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 184

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 16
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 15

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

541

Izslēgto dokumentu kopskaits:

904

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

7529

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 180 68 6284
Seriālizdevumi 361 836 1194
Audiovizuālie resursi 50
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 9 1 603

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1