Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000267

Adrese:

Daugavas iela 34, Krauja, Naujenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5451

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65450246 29169218 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Diāna Čiževska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000073501

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.08.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0086

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

611B

Akreditācijas datums:

06.12.2023

Akreditācijas termiņš:

05.12.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1955

Sākums:

1955.gada 1.oktobrī

Darbība:

Naujenes bibliotēka ir Naujenes apvienības pārvaldes izglītojoša, informatīva un kultūras dibināta struktūrvienība, kuras darbības mērķis ir sekmēt uz klientiem orientētu un dinamisku Naujenes bibliotēkas attīstību, stimulēt bibliotēkas daudzfunkcionālo raksturu, veidot un uzturēt mūsdienu prasībām atbilstošu bibliotēkas informācijas krājumu un vienotās informācijas piegādes sistēmu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 20:00
Ceturtdiena 09:00 20:00
Piektdiena 09:00 20:00
Sestdiena 09:00 15:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums no 12:00- 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Bibliotēkas krājuma izmantošana un materiālu izsniegšana lasīšānai mājās Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana lasīšanai mājās
2 Bibliotēkas lietotāju reģistrēšana Lietotāju reģistrēšana, iepazīšanās ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem, personas datu aizsardzības politiku, konsultācija par bibliotēkas darba laiku, krājumiem un informācijas meklēšanas iespējām
3 Bibliotēkas datu bāžu izmantošana Bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana. Informācijas avotu meklēšanas līdzekļu - elektroniskā kataloga, novadpētniecības datubāzes, Letonikās, Lursoft datu bāzes izmantošana
4 Bibliotēkas, lasīšanu un literatūru popularizējošie pasākumu apmeklēšana Izstādes, lekcijas, konsultācijas, ekskursijas bibliotēkā, bibliotekārās stundas, virtuālās izstādes, tematiski pasākumi klātienes un tiešsaistes un tml.
5 Bibliotēkas brīvās pieejas datoru un interneta resursu izmantošana, bezvadu internets 12 brīvās pieejas datori, datorpakalpojumu izmantošana. Iespēja pieslēgties bibliotēkas bezvadu internetam ar savu klēpjdatoru, viedtālruni, planšetdatoru.
6 Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu, statistisko datu krājumu u.c. izdevumu - tematisko materiālu mapju un kalendārā gada preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā. Bezmaksas piekļuve abonētām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft, Novadpētniecības datu bāze.
7 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
8 Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
9 Autorizācija, izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Lietotāju autorizācija, grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana, rezervēšana, pa tālruni 654 50246, e-pastu biblioteka@naujene.lv vai attālināti bibliotēkas elektroniskajā katalogā
10 Naujenes bibliotēkas elektroniskais katalogs Bibliotēkas elektroniskais katalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu Augšdaugavas novada elektroniskajā kopkatalogā un novadpētniecības datubāzēs. Apmeklējiet https://naujene.biblioteka.lv/alisepac
11 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisko un informacionālo uzziņu sniegšana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Kopijas izgatavošana A4 no vienas puses - EUR 0.06
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Naujenes bibliotēka Daugavas iela 34, c.Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads Pašvaldības īpašums 1956
Teritorijas kopējā platība (m2):

400,3

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

314

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

70

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

892

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

356

Pārējie:

536

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

106135

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 14353
Pieaugušie 9148
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 5205
Virtuālais apmeklējums 91782
Digitālie pakalpojumi 91307
Bibliotēkas tīmekļa vietne 32800
Tiešsaistes kataloga izmantošana 22096
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 36411
Datubāzu apmeklējums 475
Abonētās 475

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

18631

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1599

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 16987
Grāmatas 9826
Seriālizdevumi 6478
Nošizdevumi 2
Attēlizdevumi 5
Pārējās krājuma vienības 676
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 1644
Datubāzes (skaits) 1644
Abonētās 1644
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 1797
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1510
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 654
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 856

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2497

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2334

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

30873

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 2497 2334 30767
Grāmatas 627 233 22952
Seriālizdevumi 1863 2101 7507
Audiovizuālie resursi 47
Nošizdevumi 24
Attēlizdevumi 21
Pārējās krājuma vienības 7 216
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 106
Citi digitāli resursi 104
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 0
Bērnu un jauniešu grāmatas 188 33 3866

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 21
Darbiniekiem 8
Lasītājiem 13
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

4