Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000326

Adrese:

Skolas iela 6, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas nov., LV-3040

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27817971 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jelgavs pilsētas bibliotēkas mājaslapa
Citas iestādes vietne Jelgavas novada mājaslapa
Elektroniskais katalogs Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Jelgavas un ozolnieku novada bibliotēkas
Sociālie tīkli Nākotnes bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inta Vīksna

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1362

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

113B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1998

Darbība:

Bibliotēkas ir pagasta kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras galvenais uzdevums nodrošināt bibliotēkas lietotājus un apmeklētājus ar jaunāko daiļliteratūru un nozaru literatūru, periodikas izdevumiem. Nodrošināt kvalitatīvu, operatīvu informācijas sniegšanu, izmantojot informācijas tehnoloģijas, internetu, elektronisko kopkatalogu, datu bāzes, SBA pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00 Pusdienu pārtraukums : plkst. 12.00-12.30
Otrdiena 08:00 18:00 Pusdienu pārtraukums : plkst. 12.00-12.30
Ceturtdiena 08:00 19:00 Pusdienu pārtraukums : plkst. 12.00-12.30
Piektdiena 08:00 14:00 Pusdienu pārtraukums : plkst. 12.00-12.30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonements Grāmatu un citu materiālu rezervēšana pēc lasītāju pieprasījuma elektroniskajā katalogā
2. Lasītavas pakalpojumi Uzziņu, izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, ceļvežu un citu izdevumu izmantošana uz vietas lasītavā.
3. Konsultēšana par elektronisko katalogu un datu bāzu, interneta izmantošanu Palīdzēt atrast vajadzīgo iespieddarbu elektroniskajā kopkatalogā, izmantot internetbankas un citus pakalpojumus.
4. Bezvadu internets, SBA izmantošana Iespēja pieslēgties bibliotēkas bezvadu internetam ar savu klēpjdatoru, planšeti, viedtālruni.
5. Abonētās datubāzes Letonika.lv, News.lv
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Printēšana, kopēšana, skenēšana A4 melnbalta - 0,08 EUR bez PVN A4 melnbalta, divpusēja- 0,15 EUR bez PVN
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

166

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

23

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

276

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

110

Pārējie:

166

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

10859

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2524
Pieaugušie 1909
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 615
Virtuālais apmeklējums 8335
Digitālie pakalpojumi 8178
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 8178
Datubāzu apmeklējums 157
Abonētās 157

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4400

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

389

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 4065
Grāmatas 2262
Seriālizdevumi 1800
Pārējās krājuma vienības 3
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 335
Datubāzes (skaits) 335
Abonētās 335
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 1
Bērnu un jauniešu grāmatas 330
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 136
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 96
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 40

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

562

Izslēgto dokumentu kopskaits:

651

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

5708

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 560 651 5706
Grāmatas 183 255 4887
Seriālizdevumi 377 396 811
Audiovizuālie resursi 1
Nošizdevumi 3
Attēlizdevumi 1
Pārējās krājuma vienības 3
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2 2
Datubāzes (skaits) 2 2
Abonētās 2 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 4
Bērnu un jauniešu grāmatas 23 7 770

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1