Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000326

Adrese:

Skolas iela 6, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas nov., LV-3040

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27817971 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jelgavs pilsētas bibliotēkas mājaslapa
Citas iestādes vietne Jelgavas novada mājaslapa
Elektroniskais katalogs Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Jelgavas un ozolnieku novada bibliotēkas
Sociālie tīkli Nākotnes bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inta Vīksna

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1362

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

113B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1998

Sākums:

Bibliotēka dibināta 27. janvārī 1998. gadā.

Darbība:

Bibliotēkas ir pagasta kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras galvenais uzdevums nodrošināt bibliotēkas lietotājus un apmeklētājus ar jaunāko daiļliteratūru un nozaru literatūru, periodikas izdevumiem. Nodrošināt kvalitatīvu, operatīvu informācijas sniegšanu, izmantojot informācijas tehnoloģijas, internetu, elektronisko kopkatalogu, datu bāzes, SBA pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00 Pusdienu pārtraukums : plkst. 12.00-12.30
Otrdiena 08:00 18:00 Pusdienu pārtraukums : plkst. 12.00-12.30
Ceturtdiena 08:00 19:00 Pusdienu pārtraukums : plkst. 12.00-12.30
Piektdiena 08:00 14:00 Pusdienu pārtraukums : plkst. 12.00-12.30
Papildu informācija:

Trešdiena- metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonements Grāmatu un citu materiālu rezervēšana pēc lasītāju pieprasījuma elektroniskajā katalogā.
2. Lasītavas pakalpojumi Uzziņu, izdevumu- enciklopēdiju, vārdnīcu, ceļvežu, u.c. izdevumu izmantošana uz vietas lasītavā.
3. Konsultēšana par elektronisko kopkatalogu un datu bāzu, interneta izmantošanu Palīdzēt atrast vajadzīgo iespieddarbu elektroniskajā kopkatalogā, izmantot internetbankas un citus pakalpojumus.
4. Bezvadu internets, SBA izmantošana Iespēja pieslēgties bibliotēkas bezvadu internetam ar savu klēpjdatoru, viedtālruni, planšetdadoru.
5. Abonētās datubāzes Letonika.lv, News.lv
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Printēšana, kopēšana, skenēšana A4 melnbalta - 0,08 EUR bez PVN
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

3090

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

166

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

23

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

283

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

115

Pārējie:

168

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2437

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1981

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

456

Virtuālais apmeklējums:

15

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3790

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

273

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2037
Seriālizdevumi 1753
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 257

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 214
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 145
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 69

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

640

Izslēgto dokumentu kopskaits:

544

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

5797

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 212 146 4907
Seriālizdevumi 428 398 882
Audiovizuālie resursi 1
Nošizdevumi 3
Attēlizdevumi 1
Nepublicētie dokumenti 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 4
Bērnu un jauniešu grāmatas 12 7 754

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1