Nagļu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000659

Adrese:

"Priedītes", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64644272
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Mičule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000025499

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0500

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

24.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

655B

Akreditācijas datums:

12.11.2021

Akreditācijas termiņš:

12.11.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Darbība:

Aktīvi piedalīties informācijas sabiedrības veidošanas procesā, veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību, nodrošināt lietotājiem nepieciešamo informāciju un saturīgu brīvā laika pavadīšanu

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:00
Otrdiena 09:00 16:00
Trešdiena 09:00 16:00
Ceturtdiena 09:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft "Laikrakstu bibliotēka"
2 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3 Starpbibliotēku abonements (SBA) Izdevumu pasūtīšana un saņemšana no citām bibliotēkām
4 Lietotāju attālinātas autorizācijas datu piešķiršana Izdevumu rezervēšana un lietošanas termiņa pagarināšana attālināti, reģistrācija 3td e-grāmatu bibliotēkā
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1000

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

178

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

127

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

15

Pārējie:

112

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

929

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

865

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

64

Virtuālais apmeklējums:

445

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2704

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

54

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1797
Seriālizdevumi 907
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 99

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

338

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

6346

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 130 2 5523
Seriālizdevumi 196 809
Audiovizuālie resursi 12 14
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 14 533

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1