Mežvidu pagasta Ranču bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000536

Adrese:

Otrie Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov.

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26103108 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Kārsavas novada pašvaldības mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anna Kalniņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009181577

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0575

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

20.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

560A

Akreditācijas datums:

14.07.2015

Akreditācijas termiņš:

14.07.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1955

Sākums:

Ranču bibliotēka dibināta 1955. gada 13. jūlijā. Darbojās Ranču ciema padomes teritorijā līdz 1975.g., kad c/p apvienošanas rezultātā, pievienoja Mežvidu pagastam. No 2009.g. vidus - Kārsavas novadā.

Darbība:

Kārsavas novada Mežvidu pagasta Ranču bibliotēka ir pašvaldības izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde; nodrošina tajā esošas informācijas publisku pieejamību un izmantošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 12:00
Trešdiena 09:00 16:00
Ceturtdiena 09:00 12:00
Piektdiena 09:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Datori, internets datorpakalpojumu un interneta izmantošana
2 Bezvadu internets iespēja pieslēgties bibliotēkas bezvadu internetam ar savu klēpjdatoru, planšetdatoru, viedtālruni
3 Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu krājumā pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās
4 Uzziņas Uzziņu sniegšana
5 Pasākumi un izstādes bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu pasākumu un izstāžu organizēšana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. kopēšana, printēšana A4 melnbaltā/krāsainā 0.07/0.14
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1975

Teritorijas kopējā platība (m2):

202

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

47

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

81

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

19

Pārējie:

62

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1110

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

886

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

224

Virtuālais apmeklējums:

221

Sociālo tīklu apmeklējums:

3120

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2205

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

224

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 400
Seriālizdevumi 1805
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 186

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

323

Izslēgto dokumentu kopskaits:

405

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

2831

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 2680 76 393 2363
Seriālizdevumi 228 247 12 463
Elektroniskie resursi 5 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 98 17 22 93

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

17

Tematiskie pasākumi:

2