Mežvidu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000535

Adrese:

Pagastmāja, Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov., LV-5725

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28308160 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Kārsavas novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Veronika Škestere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009181628

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0574

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

20.01.2005

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

393A

Akreditācijas datums:

14.07.2015

Akreditācijas termiņš:

14.07.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1951. gadā kā Mežvidu pašvaldības iestāde, tai ir juridiskās personas statuss un to vada bibliotēkas vadītājs.

Darbība:

Bibliotēkas misija atskaites gadā- veidot bibliotēku par zināšanu, sociālās mācīšanās, kultūras apmaiņas un iespēju radīšanas centru, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas ikvienam saņemt augsti kvalitatīvus informācijas pakalpojumus neatkarīgi no tautības, sabiedriskā stāvokļa vai dzīves vietas, kā arī būt par cilvēces kultūras vērtību glabātāju un izplatītāju, lai ar bibliotēkas paklpojumiem būtu apmierināts ikviens apmeklētājs. Īstenot Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba vadlīnijas, pilnveidojot novadpētniecības darbu, saistot ar Latvijas simtgades pasākumiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 15:00
Otrdiena 09:00 16:00
Trešdiena 09:00 16:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena 08:00 15:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums- 12:00-13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Lietotāju reģistrācija un materiālu izsniegšana mājās Lietotāju reģistrācija, grāmatu un citu bibliotēkas krājumā pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās.
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
3. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu, konsultēšana par elektronisko katalogu.
4. Uzziņu informācija Tematisku, bibliogrāfisku un faktogrāfisku uzziņu sniegšana.
5. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas, literatūru un lasīšanas popularizējošu, kā arī tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana.
6. Starpbibliotēku abonements Bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu un citu materiālu pasūtīšana no citām bibliotēkām SBA kārtā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana/datorizdruka A4 formāta lapas melnbaltās izdrukas iegūšana A4 formāta lapas krāsainās izdrukas iegūšana A4 formāta lapas kopēšana Skenēšana EUR 0.07 EUR 0.14 EUR 0.07 EUR 0.21
2. SSBA pakalpojumi Bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu un citu materiālu pasūtīšana no citām bibliotēkām SBA kārtā. Pasta izdevumi
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1974

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

180

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

157

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

40

Pārējie:

117

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1801

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1135

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

666

Virtuālais apmeklējums:

2023

Sociālo tīklu apmeklējums:

554

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3271

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

166

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1433
Seriālizdevumi 1838
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 79

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 24
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 15
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 9

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

395

Izslēgto dokumentu kopskaits:

184

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

5426

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4976 121 5097
Seriālizdevumi 224 270 184 310
Elektroniskie resursi 15 4 19
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 119 9 128

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

5

Tematiskie pasākumi:

17

Projektizstrāde:

1