Mežvidu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000535

Adrese:

"Pagastmāja", Mežvidi, Mežvidu pag., Ludzas nov., LV-5725

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28308160 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Ludzas novada bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Ludzas novada bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Ludzas novada pašvaldības mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Veronika Škestere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000017453

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.03.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0574

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

20.01.2005

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

393B

Akreditācijas datums:

23.10.2020

Akreditācijas termiņš:

23.10.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1951. gadā kā Mežvidu pašvaldības iestāde, tai ir juridiskās personas statuss un to vada bibliotēkas vadītājs

Darbība:

Bibliotēkas misija atskaites gadā: veidot bibliotēku par informācijas pieejas, zināšanu, pilsoniskās audzināšanas un līdzdalības, kultūras apmaiņas, pieaugušo izglītības, dokumentārā mantojuma centru, īstenojot Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba vadlīnijas, pilnveidojot savas bibliotēkas novadpētniecības darbu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 15:00 Pusdienu pārtraukums no pl.12:00-13:00
Otrdiena 09:00 16:00 Pusdienu pārtraukums no pl.12:00-13:00
Trešdiena 09:00 16:00 Pusdienu pārtraukums no pl.12:00-13:00
Ceturtdiena 09:00 16:00 Pusdienu pārtraukums no pl.12:00-13:00
Piektdiena 08:00 15:00 Pusdienu pārtraukums no pl.12:00-13:00
Papildu informācija:

Sestdiena, svētdiena- brīvdienas

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Lietotāju reģistrācija un materiālu izsniegšana mājās Lietotāju reģistrācija, grāmatu un citu bibliotēkas krājumā pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās.
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
3. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu, konsultēšana par elektronisko katalogu.
4. Uzziņu informācija Tematisku, bibliogrāfisku un faktogrāfisku uzziņu sniegšana.
5. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas, literatūras un lasīšanas popularizējošu, kā arī tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana.
6. Starpbibliotēku abonements bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu un citu materiālu pasūtīšana no citām bibliotēkām SBA kārtā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana/ izdruka A4 formāta lapas Melnbaltās izdrukas iegūšana - 0.07 EUR; A4 formāta lapas Krāsainās izdrukas iegūšana - 0.14 EUR; A4 formāta lapas kopēšana - 0.14 EUR; Skenēšana - 0.21 EUR
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

180

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

95

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

26

Pārējie:

69

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

720

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

640

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

80

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2471

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

66

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 874
Seriālizdevumi 1597
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 66

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 10
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 9

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

415

Izslēgto dokumentu kopskaits:

571

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

6248

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 159 5272
Seriālizdevumi 256 571 957
Elektroniskais krājums (summa) 19
Citi elektroniskie resursi 19
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 29 347

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2