Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013066

Adrese:

Hipokrāta iela 31, Rīga, LV-1079

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67536888 @ 67536888

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000023360

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0683

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

29.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2112

Akreditācijas datums:

19.05.2016

Akreditācijas termiņš:

30.03.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1992

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

728

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

698

Pārējie:

30

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

8630

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

7862

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

768

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8990

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

8990

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 8990
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 8990

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

864

Izslēgto dokumentu kopskaits:

3411

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

13125

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 864 3411 13125
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 864 0 10043

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1