Mērdzenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000537

Adrese:

Liepu iela 19, Mērdzene, Mērdzenes pag., Kārsavas nov., LV-5726

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65722997 26569170 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Kārsavas novada pašvaldības mājas lapa
Elektroniskais katalogs Ludzas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Janīna Kadakovska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900000693

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0573

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

20.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

559A

Akreditācijas datums:

14.07.2015

Akreditācijas termiņš:

14.07.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1948.gadā

Darbība:

Bibliotēka darbojas kā informācijas, izglītības, kultūras, vietējās sabiedrības komunikācijas, izklaides un atpūtas centrs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 10:00 15:00
Ceturtdiena 10:00 15:00
Piektdiena 09:00 18:00
Sestdiena 09:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Lietotāju apkalpošana Pierakstīšana bibliotēkā, grāmatu, u.c. dokumentu izsniegšana, informācijas pakalpojumi
2. Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi Datoru, interneta, datu bāžu izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana A4 lapa melnbalta/krāsaina EUR 0.07/0.14
2. Informācijas izgūšana no datora ar printeri A4 lapa melnbalta/krāsaina A4 lapa ar attēlu melnbalta/krāsaina EUR 0.07/0.14 EUR 0.14/0.28
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1950

Teritorijas kopējā platība (m2):

140

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēka atrodas kultūras nama ēkā

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

70

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

223

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

70

Pārējie:

153

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1374

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

847

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

527

Virtuālais apmeklējums:

240

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4314

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1127

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2824
Seriālizdevumi 1490
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 439

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 2
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

328

Izslēgto dokumentu kopskaits:

870

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4268

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 88 630 4268
Seriālizdevumi 240 240
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 13 299

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2