Medumu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-013617

Adrese:

Alejas iela 20, Medumi, Medumu pag., Daugavpils nov., LV-5460

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28615883 @
Pagasta padomē 65471584 26387923 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Medumu pagasta pārvaldes mājaslapa
Iestādes vietne Daugavpils novada pašvaldības mājaslapa
Elektroniskais katalogs Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jevgeņija Muštavinska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000073639

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0115

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.01.2007

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

763A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

12.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Darbība:

Medumu pagasta bibliotēka ir Medumu pagasta pārvaldes struktūrvienība. Medumu pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības mērķis ir attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskas saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējas sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, nodrošināt pilnvērtīgu un

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 17:00 *semināru, kursu gadījumā bibliotēka slēgta
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 08:30 17:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums: 12:00 - 12:30. Mēneša pēdējā ceturtdiena - spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft, Filmas.lv, Periodika.lv, Diva.lv, LNB Digitālā bibliotēka
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana.
3. Periodiskie izdevumi Avīzes, žurnāli un citi periodiskie izdevumi: Latgales laiks, MK - Латвия, Ievas Māja, Ilustrēta Junioriem, Mistērija, Veselība, Cемеро с ложкой, Лилит, Караван историй, Толока. Психология и Я, Толока. Садовод и огородник, Вокруг Света, Красивые квартиры, Mein Deco and Bastel Spass, J-14 USA,.
4. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar bibliogrāfiskām d/b un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
5. Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
6. Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēku krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās
7. Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
Datorizdruka Printera izmantošana. Pakalpojumu apmaksa pie grāmatveža.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1968

Teritorijas kopējā platība (m2):

10900

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

167

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

46

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

161

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

73

Pārējie:

88

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3085

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1212

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1873

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4513

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1029

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2485
Seriālizdevumi 2028
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 612

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 2
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

247

Izslēgto dokumentu kopskaits:

259

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6629

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 153 259 6089
Seriālizdevumi 94 0 511
Audiovizuālie resursi 0 0 29
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 34 47 1513

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1