Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012457

Adrese:

Skolas iela 1, Ērberģe, Mazzalves pag., Neretas nov., LV-5133

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65175239 26675028 @ 65175171
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daiga Pabērza

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1695

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

05.10.2010

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

BLB1695

Akreditācijas datums:

31.10.2014

Akreditācijas termiņš:

11.11.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1935

Sākums:

1935.g pēc prezidenta G. Ulmaņa Draudzīgā aicinājuma savāktās grāmatas ir sākums bibliotēkas dibināšanai.

Darbība:

Mācību literatūras un daiļliteratūras bērniem komplektēšana, audzināšanas darbs, izglītošanas darbs, informatīvi izglītojošais darbs

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 14:00 16:00
Otrdiena 13:00 16:00
Trešdiena 14:00 16:00
Ceturtdiena 15:00 16:00
14:00 16:00
Papildu informācija:

Bibliotēkas pakalpojumi pieejami arī stundu vajadzībām.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Literatūras izsniegšana Mācību grāmatas un daiļliteratūra
2. Kopēšana Mācību materiālu izsniegšana
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Valsts īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1870

Teritorijas kopējā platība (m2):

1596

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

58

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

87

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

77

Pārējie:

10

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2415

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

380

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2035

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1778

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2479

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1778
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 728

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

221

Izslēgto dokumentu kopskaits:

57

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

3911

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 3747 221 57 3911
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2200 122 57 2265

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

5

Tematiskie pasākumi:

4