Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013097

Adrese:

Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67934489 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Pierīgas novada bibliotēku katalogs
Iestādes vietne Skolas mājaslapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jānis Lagzdkalns

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

2013901090

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

10.10.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1833

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.12.2005

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2580

Akreditācijas datums:

24.01.2023

Akreditācijas termiņš:

23.01.2029

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1971

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Mārupes Valsts ģimnāzija Kantora 97 Pašvaldības īpašums 1911
Teritorijas kopējā platība (m2):

65300

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

160

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

33

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

1989

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1513

Pārējie:

476

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

18129

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 18129
Pieaugušie 2999
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 15130

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

23315

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

7125

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 23315
Grāmatas 22845
Seriālizdevumi 55
Audiovizuālie resursi 1
Kartogrāfiskie materiāli 410
Attēlizdevumi 3
Pārējās krājuma vienības 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 12727

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

3027

Izslēgto dokumentu kopskaits:

3555

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

32159

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 3027 3555 32159
Grāmatas 2926 3531 31489
Seriālizdevumi 348
Audiovizuālie resursi 9
Kartogrāfiskie materiāli 97 22 292
Nošizdevumi 3
Attēlizdevumi 2 9
Pārējās krājuma vienības 2 2 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1603 2422 16634

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1