Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013091

Adrese:

Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107

Darbojās 2023.gadā:

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Babītes vidusskola
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

250

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

1500

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1347

Pārējie:

153

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

4950

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 4950
Pieaugušie 450
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 4500

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

12560

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 12560
Grāmatas 12000
Seriālizdevumi 560
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 11500

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1803

Izslēgto dokumentu kopskaits:

5294

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

28309

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1803 5294 28309
Grāmatas 1463 4954 28309
Seriālizdevumi 340 340 0
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1323 894 22482
Bērnu un jauniešu grāmatas 140 98 1959

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Cita integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

Pašu veidota

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1