Maltas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000657

Adrese:

Stacijas iela 24, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64632078 26115508 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Antoņina Krūza

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000049815

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0499

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

369A

Akreditācijas datums:

07.10.2015

Akreditācijas termiņš:

07.10.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Darbība:

Bibliotēka ir izglītības, kultūras, informācijas un atpūtas centrs. Bibliotēka nodrošina brīvas, plašas informācijas pieejamību, sekmē izglītības iespējas, veicina radošu brīvā laika izmantošanu

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pirmā ceturtdiena - spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Ievadekskursijas Ievadekskursiju mērķis - palīdzēt lietotājiem labi orientēties bibliotēkas informacionālajā telpā, iepazīstināt ar pakalpojumu piedāvājumu, nodrošināt efektīvu bibliotēkas resursu izmantošanu
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. A4 kopēšana/ izdruka no vienas puses EUR 0,07 +PVN (1 lapa)
2. A4 kopēšana/ izdruka no abām pusēm EUR 0,10 + PVN (1 lapa)
3. A3 kopēšana/ izdruka no vienas puses EUR 0,12 +PVN (1 lapa)
4. A3 kopēšana/ izdruka no abām pusēm EUR 0,20 +PVN (1 lapa)
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Maltas pagasta mājaslapa
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

613

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

28

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

687

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

327

Pārējie:

360

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

7034

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4698

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2336

Virtuālais apmeklējums:

2861

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

22070

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4888

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 9790
Seriālizdevumi 12072
Audiovizuālie resursi 78
Pārējie dokumenti 130
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 4089

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 155
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 58
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 97

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1433

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2204

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

17368

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 538 748 14703
Seriālizdevumi 892 1455 2502
Audiovizuālie resursi 1 1 103
Attēlizdevumi 1 1
Pārējie dokumenti 1 36
Elektroniskais krājums (summa) 23
Citi elektroniskie resursi 23
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 168 169 4333

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2