Maltas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000657

Adrese:

Stacijas iela 24, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64632078 26115508 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Maltas pagasta pārvaldes mājas lapa
Sociālie tīkli Facebook.com
Sociālie tīkli Instagram
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Antoņina Krūza

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000049815

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0499

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

369B

Akreditācijas datums:

12.11.2021

Akreditācijas termiņš:

12.11.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Darbība:

Bibliotēka ir izglītības, kultūras, informācijas un atpūtas centrs. Bibliotēka nodrošina brīvas, plašas informācijas pieejamību, sekmē izglītības iespējas, veicina radošu brīvā laika izmantošanu

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pirmā ceturtdiena - spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Ievadekskursijas Ievadekskursiju mērķis - palīdzēt lietotājiem labi orientēties bibliotēkas informacionālajā telpā, iepazīstināt ar pakalpojumu piedāvājumu, nodrošināt efektīvu bibliotēkas resursu izmantošanu
4. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuru nav bibliotēkā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) no citām bibliotēkām
5. Lietotāju attālinātas autorizācijas datu piešķiršana Attālināta piekļuve reģiona e-katalogam, izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana attālināti, bezmaksas piekļuve 3td e-grāmatu bibliotēkai
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. A4 kopēšana/ izdruka no vienas puses EUR 0,07 +PVN (1 lapa)
2. A4 kopēšana/ izdruka no abām pusēm EUR 0,10 + PVN (1 lapa)
3. A3 kopēšana/ izdruka no vienas puses EUR 0,12 +PVN (1 lapa)
4. A3 kopēšana/ izdruka no abām pusēm EUR 0,20 +PVN (1 lapa)
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Maltas pagasta mājaslapa
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

804

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

613

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

28

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

749

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

319

Pārējie:

430

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6122

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3718

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2404

Virtuālais apmeklējums:

472

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

15164

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4241

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 8331
Seriālizdevumi 6373
Audiovizuālie resursi 95
Pārējie dokumenti 365
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 4326

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 120
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 43
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 77

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1114

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1285

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

17197

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 480 274 14909
Seriālizdevumi 634 1011 2125
Audiovizuālie resursi 103
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 36
Elektroniskais krājums (summa) 23
Citi elektroniskie resursi 23
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 194 64 4463

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2