Maltas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000657

Adrese:

Stacijas iela 24, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64632078 26115508 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ērika Grigorjeva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000049815

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0499

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

369A

Akreditācijas datums:

07.10.2015

Akreditācijas termiņš:

07.10.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Darbība:

Bibliotēka ir izglītības, kultūras, informācijas un atpūtas centrs. Bibliotēka nodrošina brīvas, plašas informācijas pieejamību, sekmē izglītības iespējas, veicina radošu brīvā laika izmantošanu

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pirmā ceturtdiena - spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Ievadekskursijas Ievadekskursiju mērķis - palīdzēt lietotājiem labi orient;eties bibliotēkas informacionālajā telpā, iepazīstināt ar pakalpojumu piedāvājumu, nodrošināt efektīvu bibliotēkas resursu izmantošanu
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana / izdrukas A4 kopēšana/ izdruka no vienas puses A4 kopēšana/ izdruka no abām pusēm A3 kopēšana/ izdruka no vienas puses A3 kopēšana/ izdruka no abām pusēm EUR 0,07 +PVN (1 lapa) EUR 0,10 + PVN (1 lapa) EUR 0,12 +PVN (1 lapa) EUR 0,20 +PVN (1 lapa)
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1970

Teritorijas kopējā platība (m2):

804

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

613

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

28

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

853

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

459

Pārējie:

394

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

8552

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

5147

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3405

Virtuālais apmeklējums:

836

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

26463

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

6387

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 10958
Seriālizdevumi 14931
Audiovizuālie resursi 90
Pārējie dokumenti 484
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 4140

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 254
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 53
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 201

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1526

Izslēgto dokumentu kopskaits:

658

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

18526

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 461 458 14391
Seriālizdevumi 1009 200 3992
Audiovizuālie resursi 28 115
Pārējie dokumenti 28 28
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 154 206 2839

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2