Malnavas pagasta Nesteru bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000534

Adrese:

"Nesteru bibliotēka", Nesteri, Malnavas pag., Ludzas nov., LV-5717

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28357956 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Ludzas novada pašvaldības mājas lapa
Citas iestādes vietne Ludzas novada bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Zinaīda Kaupuže

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000017453

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.03.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0572

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

20.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

558B

Akreditācijas datums:

23.10.2020

Akreditācijas termiņš:

23.10.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1955

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1955. gadā

Darbība:

Bibliotēka ir kultūras, izglītības un sabiedriskās saskarsmes centrs. Bibliotēkas mērķis ir nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu pieejamību grāmatām, presei un jaunajām informācijas tehnoloģijām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 15:00
Otrdiena 10:00 15:00
Ceturtdiena 10:00 15:00
Piektdiena 10:00 15:00
Papildu informācija:

Brīvdiena- trešdiena, sestdiena, svētdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Lietotāju apkalpošana Piereģistrēšana bibliotēkā, grāmatu un citu iespieddarbu izsniegšana lasīšanai, uzziņu informācijas pakalpojumi
2 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi Bibliotēkas tehnikas, datoru, interneta un datu bāžu izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšanas pakalpojums A4 Melnbalta - 0.07 EUR
2. Informācijas ieguve no datora A4 Melnbalta/ A4 Krāsaina - 0.07 EUR/ 0.14 EUR
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

920

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

100

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

28

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

9

Pārējie:

19

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

449

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

405

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

44

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

939

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

184

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 194
Seriālizdevumi 745
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 124

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

361

Izslēgto dokumentu kopskaits:

284

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

2921

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 77 2637
Seriālizdevumi 284 284 284
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 10 235

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1