Malnavas pagasta Nesteru bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000534

Adrese:

Nesteru bibliotēka, Nesteri, Malnavas pag., Kārsavas nov., LV-5717

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28357956 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Kārsavas novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Zinaīda Kaupuže

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000021798

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0572

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

20.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

558A

Akreditācijas datums:

14.07.2015

Akreditācijas termiņš:

14.07.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1955

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1955. gadā

Darbība:

Bibliotēka ir kultūras, izglītības un sabiedriskās saskarsmes centrs. Bibliotēkas mērķis ir nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu pieejamību grāmatām, presei un jaunajām informācijas tehnoloģijām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 15:00
Otrdiena 10:00 15:00
Ceturtdiena 10:00 15:00
Piektdiena 10:00 15:00
Papildu informācija:

Brīvdiena- trešdiena, sestdiena, svētdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Lietotāju apkalpošana Piereģistrēšana bibliotēkā, grāmatu un citu iespieddarbu izsniegšana lasīšanai, uzziņu informācijas pakalpojumi
2 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 'Bibliotēkas tehnikas, datoru, interneta un datu bāžu izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšanas pakalpojums A4 melnbalta 1 lpp. 0.07 EUR
2. Informācijas izguve no datora A4 melnbalta; A4 krāsaina 1 lpp. 0.07 EUR; 0.14 EUR
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1960

Teritorijas kopējā platība (m2):

920

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

100

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

50

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

15

Pārējie:

35

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

848

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

766

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

82

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1912

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 406
Seriālizdevumi 1506
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 128

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

357

Izslēgto dokumentu kopskaits:

511

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

2882

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 91 206 2616
Seriālizdevumi 266 305 266
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 18 10 294

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1