Maļinovas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000266

Adrese:

Rēzeknes iela 29A, Maļinova, Maļinovas pag., Augšdaugavas nov., LV-5459

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28786660 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Maļinovas pagasta pārvalde
Citas iestādes vietne Augšdaugavas novada pašvaldība
Elektroniskais katalogs Augšdaugavas novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Elvīra Kokina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.03.1999

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0085

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

675A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

14.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1952

Sākums:

1952.gada 1.jūlijā

Darbība:

Maļinovas pagasta bibliotēkas mērķis ir visu pagasta iedzīvotāju bibliotekārā,bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Tās funkcija ir rūpēties par pilnvērtīgu un kvalitatīvu krājuma attīstību, regulāri padziļināt un paplašināt augstvērtīgu literatūras klāstu, līdz ar to sekmēt mūžizzglītības iespējas apmeklētājiem, kā arī veicināt kultūras mantojuma apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu. Veicināt e-pakalpojumu popularizēšanu un izmantošanu ikdienā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums - 12:00 - 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft .
2 Nodarbības un konsultācijas Bezmaksas nodarbības darbam ar tekstu un bibliogrāfiskām datubāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu, kā arī e-pakalpojumu izmantošanā.
3 Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
4 Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa e-pastu biblioteka@malinova.lv mob.tālrunis 28786660
5 Kopkatalogs Augšdaugavas novada bibliotēku kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu http://naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
6 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Maļinovas pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
7 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

244

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

42

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

19

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

255

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

43

Pārējie:

212

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3942

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3522

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

420

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4256

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

463

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2145
Seriālizdevumi 2111
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 463

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 162
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 105
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 57

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

308

Izslēgto dokumentu kopskaits:

229

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

3392

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 158 40 2960
Seriālizdevumi 150 189 431
Audiovizuālie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 23 19 808

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 11
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1