Maļinovas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000266

Adrese:

Rēzeknes iela 29A, Maļinova, Maļinovas pag., Daugavpils nov., LV-5459

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28786660 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Maļinovas pagasta pārvalde
Elektroniskais katalogs Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Elvīra Kokina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000073643

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.03.1999

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0085

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

675A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

14.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1952

Darbība:

Maļinovas pagasta bibliotēka ir Maļinovas pagasta pārvaldes struktūrvienība. Maļinovas pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības mērķis ir attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, nodrošināt pilnvērtīgu un kvalitatīvu krājumu attīstību un komplektēšanu, pilnveidot un attīstīt tradicionālo un elektronisko resursu izmantošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums - 12:00 - 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft .
Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar tekstu un bibliogrāfiskām d/b un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa e-pastu biblioteka@malinova.lv mob.tālrunis 28786660
Kopkatalogs Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu http://naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Maļinovas pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2011

Teritorijas kopējā platība (m2):

244

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

42

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

19

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

251

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

73

Pārējie:

178

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5827

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4709

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1118

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5154

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

987

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2386
Seriālizdevumi 2768
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 513

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 126
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 104
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 22

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

483

Izslēgto dokumentu kopskaits:

359

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3176

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 143 59 2635
Seriālizdevumi 340 300 540
Audiovizuālie resursi 0 0 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 28 15 759

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 11
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 10
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1