Maļinovas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000266

Adrese:

Rēzeknes iela 29A, Maļinova, Maļinovas pag., Daugavpils nov., LV-5459

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28786660 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Maļinovas pagasta pārvalde
Citas iestādes vietne Daugavpils novada pašvaldības mājaslapa
Elektroniskais katalogs Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Elvīra Kokina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000073643

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.03.1999

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0085

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

675A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

14.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1952

Darbība:

Maļinovas pagasta bibliotēka ir Maļinovas pagasta pārvaldes struktūrvienība. Maļinovas pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības mērķis ir attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, nodrošināt pilnvērtīgu un kvalitatīvu krājumu attīstību un komplektēšanu, pilnveidot un attīstīt tradicionālo un elektronisko resursu izmantošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums - 12:00 - 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft .
2 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar tekstu un bibliogrāfiskām d/b un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3 Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
4 Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa e-pastu biblioteka@malinova.lv mob.tālrunis 28786660
5 Kopkatalogs Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu http://naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
6 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Maļinovas pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
7 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

244

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

42

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

19

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

244

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

66

Pārējie:

178

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5552

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4732

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

820

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5134

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

637

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2746
Seriālizdevumi 2388
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 637

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 130
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 118
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 12

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

440

Izslēgto dokumentu kopskaits:

562

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

3054

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 147 162 2620
Seriālizdevumi 293 400 433
Audiovizuālie resursi 0 0 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 50 76 733

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 11
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 10
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1