Mākoņkalna pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000658

Adrese:

Skolas iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pag., Rēzeknes nov., LV-4626

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64646742
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ināra Smirnova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000025963

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0738

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

654A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1957

Darbība:

Bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura nodrošina tajā esošo resursu un informācijas brīvu publisku pieejamību un izmantošanu, veic kultūrmantojuma popularizēšanu, atbalsta izglītības veicināšanu un brīvā laika saturīgu pavadīšanu

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:00
Otrdiena 08:00 15:00
Trešdiena 09:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 15:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

pārtraukums 12:00-13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft "Laikrakstu bibliotēka"
2 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3 Konsultācijas Darbs ar datortehniku, meklēšana internetā, piekļuve datubāzēm u.c. elektroniskajiem resursiem
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

3437

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

47

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

5

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

158

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

40

Pārējie:

118

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2292

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1920

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

372

Virtuālais apmeklējums:

441

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1693

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

182

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1357
Seriālizdevumi 336
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 269

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

300

Izslēgto dokumentu kopskaits:

377

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

3784

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 123 155 3235
Seriālizdevumi 177 221 543
Audiovizuālie resursi 1 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 36 10 746

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2