Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012881

Adrese:

Valdemāra bulvāris 6, Madona, Madonas nov., LV-4801

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64860148 @ 64860148
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Madonas pilsētas vidusskolas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Regīna Cirvele

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4413903190

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.07.2017

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1340

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.04.2018

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3470

Akreditācijas datums:

04.09.2017

Akreditācijas termiņš:

25.01.2023

Vispārīgs raksturojums

Darbība:

Bibliotēkas darbības mērķis ir piedalīties (līdzdarboties) skolas licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām. To īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, uzglabāšana, kataloģizēšana un klasificēšana; bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana. Nodrošināt brīvu pieeju informācijai, lai uzlabotu skolēnu un skolotāju zināšanu kvalitāti un celtu kultūras līmeni; attīstīt skolēnu informācijprasmes; veicināt skolēnu patstāvīgas mācīšanās iemaņu veidošanos; veicināt skolēnu prasmi kritiski izvērtēt no dažādiem avotiem iegūtu informāciju; īstenot skolēnu lasīšanas veicināšanas programmas un projektus; darboties kā līdzvērtīgai partnerei vietējā, rajona un valsts mēroga bibliotēku tīklā; atbalstīt un piedalīties izglītojošos pasākumos un programmās, vajadzības gadījumā ierosināt šādu pasākumu organizēšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Informācijpratība Bibliotekārās stundas Kolektīva un individuāla pamatprasmju apmācība pēc pieprasījuma. Pamatprasmju apmācība informācijas meklēšanā u.c. Bibliotekārās stundas atbilstoši mācību un audzināšanas procesa vajadzībām.
Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācība darbā ar kopkatalogiem, konsultācijas darbā ar datoru un internetu. Lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošana.
Ekskursijas Jauno skolēnu-pirmklasnieku ekskursija pa bibliotēku, iepazīstinot ar bibliotēkā pieejamo.
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
Krājuma izsniegšana un starpbibliotēku abonements Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumā pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās uz noteiktu laiku. Kā arī iespēja izmantot bibliotēkas fondu (bibliotēkas mācību un pamatfondu) starpbibliotēku abonomentu.
Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm internetā - Letonika
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

96

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6