Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012896

Adrese:

Jaunatnes iela 6, Ozoli, Liezēres pag., Madonas nov., LV-4884

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64807160 22437272 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Madonas un Varakļānu novadu bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Repele

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1612900117

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.12.1999

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1393

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

12041

Akreditācijas datums:

05.02.2019

Akreditācijas termiņš:

04.02.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1969

Darbība:

Bibliotēka nodrošina skolēnus un skolotājus ar mācību grāmatām, daiļliteratūru, uzziņu literatūru, ar atsevišķiem preses izdevumiem. Piemēram, visu 2023. gadu skolai tika abonēta "Ilustrētā Zinātne", "Ilustrētā Pasaules Vēsture" un "Ilustrētā Junioriem''. Katru nedēļu skolotāji, vecāko klašu skolēni un skolas tehniskie darbinieki par valsts politiskās dzīves aktualitātēm, par kultūras jaunumiem uzzina, lasot žurnālu "IR", kuras abonementu skolai 2023. gadam dāvināja A. Skrides fonds. Skolotājiem ir pieejams samērā plašs pedagoģiskās literatūras klāsts, kā arī darbam nepieciešamā metodiskā literatūra. No datu bāzēm skola ļoti aktīvi izmanto uzdevumus.lv, izmantojām arī soma.lv. Lietojam Letoniku, Māconis Zvaigzne ABC, kuras abonē Madonas novada pašvaldība. Bibliotēka regulāri piedalās akcijā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija", to darot no paša pirmā akcijas gada. Katru gadu atsaucamies Draudzīgajam aicinājumam, tādējādi ik gadu papildinot bibliotēkas krājumu ar jaunām, vērtīgām grāmatām. Katru gadu ar aktīvākajiem lasītājiem piedalāmies Grāmatu svētkos Madonā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 15:00 16:00
Otrdiena 14:00 16:00
Trešdiena 15:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 09:00
Piektdiena 14:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Ievadekskursija. Ievadekskursijas mērķis - palīdzēt pirmklasniekiem, kā arī pārējiem bibliotēkas apmeklētājiem orientēties bibliotēkā; iepazīstināt ar bibliotēkas pakalpojumu piedāvājumu; nodrošināt efektīvu bibliotēkas resursu izmantojumu.
2. Grāmatu un citu iespieddarbu izmantošana, lasīšanas veicināšana, informācijas meklēšana. Nodrošināt izglītojamos, kā arī pedagogus ar mācību grāmatām. Nodrošināt pedagogus ar metodisko literatūru. Regulāri papildināt bibliotēkas pamatfondu ar jaunāko daiļliteratūru bērniem un jauniešiem. Nodrošināt klientus ar preses izdevumiem. Veidot bērnos interesi par literatūru, grāmatu pasauli. Palīdzēt meklēt un atrast informāciju.
3. Internets. Bezvada interneta bezmaksas izmantošana.
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

2420

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

40

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

124

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

94

Pārējie:

30

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

1699

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 1699
Pieaugušie 203
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 1496

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1659

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1338

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1658
Grāmatas 1657
Audiovizuālie resursi 1
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 1
Citi digitāli resursi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 742
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 167
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 131
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 36

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

215

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

7201

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 215 7193
Grāmatas 215 7161
Audiovizuālie resursi 11
Kartogrāfiskie materiāli 5
Attēlizdevumi 6
Pārējās krājuma vienības 10
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 8
Citi digitāli resursi 8
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 133 2443

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1