Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012916

Adrese:

Skola, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
29127811 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Edīte Lase

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1694

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.10.2004

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 15:00
Otrdiena 8:00 15:00
Trešdiena 8:00 14:00
Ceturtdiena 8:00 15:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

88

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

277

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

214

Pārējie:

63

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2224

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

504

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1720

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3422

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2583

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3324
Seriālizdevumi 98
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2155
Bērnu grāmatas 428

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

529

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1819

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

15364

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 487 1777 15364
Seriālizdevumi 42 42
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 307 596 5255
Bērnu grāmatas 180 1181 10109

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Pašu veidotās 3