Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012916

Adrese:

Skola, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
29127811 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Edīte Lase

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1694

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.10.2004

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 15:00
Otrdiena 8:00 15:00
Trešdiena 8:00 14:00
Ceturtdiena 8:00 15:00
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

88

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

254

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

210

Pārējie:

44

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2248

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

148

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2100

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2787

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2304

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2730
Seriālizdevumi 57
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2100

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

459

Izslēgto dokumentu kopskaits:

881

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

16654

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 17076 459 881 16654
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 5900 361 717 5544

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Pašu veidotās 3

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

12

Tematiskie pasākumi:

2