Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012878

Adrese:

P. Miglinīka iela 34A, Ludza, Ludzas nov., LV-5701

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65723840 @ 65724539
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Zinaīda Buliga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4213900475

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.02.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0899

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2847

Akreditācijas datums:

26.03.2014

Akreditācijas termiņš:

25.03.2020

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Skolas sākumi meklējami 1741. gadā, kad Ludzai jau bija apriņķa pilsētas statuss.

Darbība:

Bibliotēka ir skolas struktūrvienība, kura darbojas saskaņā ar Bibliotēku likumu ,IL,VIL, LR MK noteikumiem, ir skolas kultūras un informācijas centrs, kas nodrošina brīvu pieeju dažāda veida informācijai izglītības programmu īstenošanā, mācību literatūras un informācijas pieejamību skolēniem, pedagogiem u.c. interesentiem ,veic izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu, metodiskās literatūras u.c. komplektēšanu,uzskaiti,apstrādi,sistematizēšanu,kataloģizēšanu, klasificēšanu un uzglabāšanu. Bibliotēkā ir mācību grāmatu noliktava, abonements un lasītava, ar ko tiek nodrošināta apmeklētājiem bibliotekārā un informatīvā apkalpošana,kura veicina patstāvīgās mācīšanas iemaņu veidošanu, lasīšanas veicināšanas prasmes u.c. projektus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 07:30 15:30
Otrdiena 07:30 15:30
Trešdiena 07:30 15:30
Ceturtdiena 09:00 15:00
Piektdiena 07:30 15:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori, internets
2. Mācību grāmatu un metodiskās literatūras, daiļliteratūras un periodisko izdevumu izsniegšana. Nodrošina ar mācību grāmatām, ir plašs daiļliteratūras klāsts,enciklopēdijas,mretodiskā literatūra
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1910

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

111,31

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

24

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

424

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

355

Pārējie:

69

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1123

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

153

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

970

Virtuālais apmeklējums:

30

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5402

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4229

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4797
Seriālizdevumi 605
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3706
Bērnu grāmatas 573

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1463

Izslēgto dokumentu kopskaits:

306

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

21041

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1350 281 20564
Seriālizdevumi 112 25 112
Audiovizuālie resursi 1 317
Nošizdevumi 48
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1023 281 14644
Bērnu grāmatas 89 517

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0