Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012886

Adrese:

Krasta iela 6, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64860862 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Santa Solovjeva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1338

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2014

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3432

Akreditācijas datums:

18.05.2017

Akreditācijas termiņš:

21.05.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1965

Sākums:

1965. gadā Lubānas vidusskola sāka darboties pašreizējā ēkā. To var uzskatīt arī par bibliotēkas dibināšanas gadu.

Darbība:

Bibliotēkas darbības mērķis ir līdzdarboties licencēto izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanai atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām. Izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanai, uzskaitei, apstrādei, uzglabāšanai, kataloģizēšanai un klasificēšanai. Bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana. Nodrošināt brīvu pieeju informācijai, lai uzlabotu lasītāju zināšanu kvalitāti un celtu kultūras līmeni. Attīstīt skolēnu informācijprasmes, patstāvīgas mācīšanās iemaņas, prasmi kritiski vērtēt iegūto informāciju. Atbalstīt un piedalīties izglītojošos un ārpusstundu pasākumos, vajadzības gadījumā ierosināt šādu pasākumu organizēšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00 12:30- 13:00- pusdienu pārtraukums
Otrdiena 08:00 12:00
Trešdiena 08:00 12:00
Ceturtdiena 08:00 17:00 12:30- 13:00- pusdienu pārtraukums
Piektdiena 08:00 16:00 12:30- 13:00- pusdienu pārtraukums

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets. Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana.
2. Apmācība un konsultācija. Apmācība un konsultācija darbam ar datoru un internetu.
3. Uzziņas un konsultācija. Konsultācija par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, dažādu uzziņu izpilde.
4. Grāmatas. Mācību un metodiskā literatūra.
5. Laikraksti un periodika. Bibliotēkā ir pieejami 3 laikraksti in 5 žurnāli, e-žurnāls
6. Bibliotēku elektroniskais katalogs. htpp://biblioteka.madona/Alise/lv/home.aspx
7. Kopētājs, printeris, TV. Iespēja izmantot kopētāju, printeri un TV.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

116

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

116

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

245

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

178

Pārējie:

67

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3206

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1780

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1426

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3275

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1829

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2860
Seriālizdevumi 407
Audiovizuālie resursi 7
Attēlizdevumi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2174
Bērnu grāmatas 14

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 6
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

176

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

18812

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 176 18604
Seriālizdevumi 8
Audiovizuālie resursi 150
Kartogrāfiskie materiāli 3
Nošizdevumi 1
Attēlizdevumi 2
Pārējie dokumenti 6
Elektroniskais krājums (summa) 38
Citi elektroniskie resursi 38
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 175 8575

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1