Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013320

Adrese:

Skolas iela 10, Līvbērze, Līvbērzes pag., Jelgavas nov., LV-3014

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63072388 28380750 @
Bibliotēkā @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Līvbērzes pamatsskola
Citas iestādes vietne Jelgavas Zinātniskā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daiga Podkalna

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

LR IZM 4513901729

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

13.11.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1763

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

03.05.2005

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2877

Akreditācijas datums:

15.04.2014

Akreditācijas termiņš:

14.04.2020

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1932.gadā pamatakmeni Līvbērzes skolai ielicis ģenerālis Jānis Balodis. 1948.gadā skola darbu uzsāk kā divplūsmu skola. 1970. gadā ekspluatācijā nodots skolas jaunais korpuss. 1999./2000.m.g. notiek pāreja uz valsts valodas apmācību. 2000./2001.m.g. iegūts vidusskolas statuss. Skolu tīkla optimizācijas ietvaros 2017.gada 1.septembrī notika skolas reorganizācija par Līvbērzes pamatskolu.

Darbība:

Skola īsteno 3 IZM licencētas izglītības programmas. Pirmsskolas – kods 01011111, Pamatizglītības - kods 21011111, Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem – kods 21015611. Informācijas centra bibliotēka nodrošina mācību procesu ar izglītības valsts standartiem un mācību saturam atbilstošu literatūru. Sadarbojas ar mācību priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem un metodisko komisiju vadītājiem mācību procesa nodrošināšanā un ārpusklases pasākumu organizēšanā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 15:10
Otrdiena 10:00 15:10
Trešdiena 10:00 15:10
Ceturtdiena 10:00 15:10
Piektdiena 10:00 15:10
Papildu informācija:

Pārtraukums 12:10 līdz 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1970

Teritorijas kopējā platība (m2):

5039

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

81

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

240

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

160

Pārējie:

80

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6201

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

488

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

5713

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4774

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2636

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4535
Seriālizdevumi 145
Audiovizuālie resursi 61
Kartogrāfiskie materiāli 11
Nošizdevumi 20
Attēlizdevumi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1707
Bērnu grāmatas 722

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

253

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5727

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 251 0 5720
Nošizdevumi 2 0 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 186 0 3479
Bērnu grāmatas 10 0 1043

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda