Līvbērzes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000331

Adrese:

Jelgavas iela 9A, Līvbērze, Līvbērzes pag., Jelgavas nov., LV-3014

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63072465 @
Pagasta pārvaldē 63072441 @ 63072441
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jelgavas pilsētas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Jelgavas bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Velga Petņičenko

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

03.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1361

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Aktivitāšu centrs "Līvbērze" Ceriņu iela 2, Vārpa, Līvbērzes pagasts

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

112B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Vispārīgs raksturojums

Darbība:

Līvbērzes pagasta bibliotēka ir Līvbērzes pašvaldības informācijas , kultūras un izglītības iestāde ar grāmatu izsniegšanas punktu Vārpas ciemā. Bibliotēkas apkalpojamā teritorijā atrodas 2 skolas, kurām arī sniedzam savus pakalpojumus. Bibliotēkas galvenais mērķis ir sniegt ikvienam bibliotēkas lietotājam kvalitatīvus bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus, nodrošinot mūžizglītības iespējas, kā arī lietderīgu un saturīgu brīvā laika izmantošanu. Bibliotēkas uzdevums ir sekmēt daudzveidīgu resursu un pakalpojumu pieejamību visiem iedzīvotājiem bez vecuma, valodas un citiem ierobežojumiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:00 18:00
Ceturtdiena 08:00 19:00
Piektdiena 08:00 17:00
Sestdiena 09:00 15:00
Papildu informācija:

Trešdiena - metodiskā diena 12:10-12:30 pusdienas pārtraukums Sestdiena - bez pusdienas pārtraukuma

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematiku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Kopēšana, printēšana Saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības apstiprināto cenrādi
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

63

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

7

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

250

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

48

Pārējie:

202

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2816

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2229

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

587

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4658

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

258

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2494
Seriālizdevumi 2164
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 2
Bērnu un jauniešu grāmatas 64

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 24
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 14
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

403

Izslēgto dokumentu kopskaits:

608

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

5459

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 125 5140
Seriālizdevumi 278 608 309
Audiovizuālie resursi 3
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 4
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1 2
Bērnu un jauniešu grāmatas 17 25 424

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Reproducēšanas iekārtas

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1