Līvbērzes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000331

Adrese:

Jelgavas iela 9A, Līvbērze, Līvbērzes pag., Jelgavas nov., LV-3014

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63072465 29452581 @
Pagasta pārvaldē 63072441 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jelgavas Pilsētas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Jelgavas bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inta Kārkliņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

03.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1361

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

112B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Darbība:

Līvbērzes pagasta bibliotēka ir Līvbērzes pašvaldības informācijas, kultūras un izglītības iestāde. Bibliotēkas apkalpojamā teritorijā atrodas divas skolas, kurām arī sniedzam savus pakalpojumus. Bibliotēkas galvenais mērķis ir sniegt ikvienam bibliotēkas lietotājam kvalitatīvus bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus, nodrošinot mūžizglītības iespējas, kā arī lietderīgu un saturīgu brīvā laika izmantošanu. Bibliotēkas uzdevums ir sekmēt daudzveidīgu resursu un pakalpojumu pieejamību visiem iedzīvotājiem bez vecuma, valodas un citiem ierobežojumiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:00 18:00
Ceturtdiena 08:00 19:00
Piektdiena 08:00 17:00
Sestdiena 09:00 15:00
Papildu informācija:

Trešdiena - metodiskā diena 12:30-12:45 pusdienas pārtraukums Sestdiena - bez pusdienas pārtraukuma

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematiku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Kopēšana, printēšana Saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības apstiprināto cenrādi
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

63

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

7

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

295

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

90

Pārējie:

205

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

2565

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2342
Pieaugušie 1763
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 579
Virtuālais apmeklējums 223
Datubāzu apmeklējums 223
Abonētās 223

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4514

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

205

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 4223
Grāmatas 2560
Seriālizdevumi 1663
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 291
Datubāzes (skaits) 291
Abonētās 291
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 248
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 30
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 16
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 14

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

439

Izslēgto dokumentu kopskaits:

71

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

5827

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 437 71 5825
Grāmatas 118 71 5187
Seriālizdevumi 319 628
Audiovizuālie resursi 3
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 4
Pārējās krājuma vienības 2
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2 2
Datubāzes (skaits) 2 2
Abonētās 2 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2
Bērnu un jauniešu grāmatas 9 12 421

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1