Līksnas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000265

Adrese:

Daugavas iela 10A, Līksna, Līksnas pag., Daugavpils nov., LV-5456

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65475235 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Līksnas pagasta pārvaldes mājaslapa
Iestādes vietne Daugavpils novada pašvaldības mājaslapa
Elektroniskais katalogs Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Sociālie tīkli Draugiem.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Liene Dzalbe

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000079097

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.04.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0084

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

674A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

14.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1952

Sākums:

Vadoties pēc pirmā ieraksta bibliotēkas inventāra grāmatā, bibliotēka savu darbību uzsākusi 1952.gadā. Gadu laikā bibliotēka daudzas reizes mainījusi savu lokācijas vietu. Šobrīd tā atrodas Līksnas pagasta centrā līdzās kultūras nama un pagasta pārvaldes ēkai.

Darbība:

Līksnas pagasta bibliotēka ir informatīva, izglītojoša un kultūras iestāde, kas veic iespieddarbu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, bibliografēšanu un uzglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu visiem pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem. Bibliotēkas misija- kalpot par informācijas, izglītības, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru Līksnas pagastā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:30 19:00
Trešdiena 08:30 17:00 Metodiskā diena
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 08:30 17:00
Sestdiena 08:30 17:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā: Letonika, News
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana un nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 65475235, e-pastu: biblioteka@liksna.lv vai attālināti bibliotēkas elektroniskajā katalogā.
5. Daugavpils novada bibliotēku vienotais elektroniskais kopkatalogs Informācija par bibliotēkas krājumu atrodama Daugavpils novada bibliotēku vienotajā elektroniskajā kopkatalogā http://naujene.biblioteka.lv/alise
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuru nav Līksnas pagasta bibliotēkas krājumā, iespējams pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu ( SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu ( SSBA)
7. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kserokopijas izgatavošana un dokumentu printēšna Melnbaltā A4 formāta lapa no vienas puses Melnbaltā A3 formāta lapa no vienas puses Krāsainā A4 formāta lapa no vienas puses 0,07 EUR 0,14 EUR 0,70 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1983

Teritorijas kopējā platība (m2):

828

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

74,8

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

162

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

35

Pārējie:

127

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2167

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1784

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

383

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3815

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

475

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1778
Seriālizdevumi 2037
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3
Bērnu grāmatas 411

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 24
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 7
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 17
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

666

Izslēgto dokumentu kopskaits:

241

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6627

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 128 241 5243
Seriālizdevumi 538 1366
Audiovizuālie resursi 13
Kartogrāfiskie materiāli 4
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 12
Bērnu grāmatas 24 823

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1