Līksnas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000265

Adrese:

Daugavas iela 10A, Līksna, Līksnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5456

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65475235 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Līksnas pagasta pārvaldes mājaslapa
Iestādes vietne Augšdaugavas novada pašvaldības mājaslapa
Elektroniskais katalogs Augšdaugavas novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Elita Poļakova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000079097

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.04.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0084

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

674A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

14.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1952

Sākums:

Vadoties pēc pirmā ieraksta bibliotēkas inventāra grāmatā, bibliotēka savu darbību uzsākusi 1952.gadā. Gadu laikā bibliotēka daudzas reizes mainījusi savu lokācijas vietu. Šobrīd tā atrodas Līksnas pagasta centrā līdzās kultūras nama un pagasta pārvaldes ēkai.

Darbība:

Līksnas pagasta bibliotēka ir informatīva, izglītojoša kultūras iestāde, kas veic iespieddarbu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, bibliografēšanu un uzglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu visiem pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem. Bibliotēkas misija- kalpot par informācijas, izglītības, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru Līksnas pagastā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:30 19:00
Trešdiena 8:00 16:30
Ceturtdiena 8:00 16:30
Piektdiena 8:00 16:30
Sestdiena 8:00 16:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā: Letonika, News
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana un nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 65475235, e-pastu: biblioteka@liksna.lv vai attālināti bibliotēkas elektroniskajā katalogā.
5. Daugavpils novada bibliotēku vienotais elektroniskais kopkatalogs Informācija par bibliotēkas krājumu atrodama Daugavpils novada bibliotēku vienotajā elektroniskajā kopkatalogā http://naujene.biblioteka.lv/alise
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuru nav Līksnas pagasta bibliotēkas krājumā, iespējams pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu ( SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu ( SSBA)
7. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopijas izgatavošana un dokumentu printēšana
1.1. Melnbaltā A4 lapa no vienas puses 0,07 EUR
1.2. Melnbaltā A3 lapa no vienas puses 0,14 EUR
1.3. Krāsainā A4 lapa no vienas puses 0,70 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Līksnas pagasta bibliotēka Daugavas iela 10a, Līksna, Augšdaugavas novads Pašvaldības īpašums 1983
Teritorijas kopējā platība (m2):

828

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

74,8

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

102

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

19

Pārējie:

83

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1043

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

853

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

190

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2133

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

262

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1131
Seriālizdevumi 999
Nošizdevumi 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 229

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 62
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 10
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 52

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

649

Izslēgto dokumentu kopskaits:

509

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

6880

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 178 5397
Seriālizdevumi 468 509 1462
Audiovizuālie resursi 13
Kartogrāfiskie materiāli 4
Nošizdevumi 3 3
Elektroniskais krājums (summa) 1
Citi elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 12
Bērnu un jauniešu grāmatas 54 921

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1