Līksnas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000265

Adrese:

Daugavas iela 10A, Līksna, Līksnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5456

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65475235 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Līksnas pagasta pārvaldes mājaslapa
Iestādes vietne Augšdaugavas novada pašvaldības mājaslapa
Elektroniskais katalogs Augšdaugavas novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Elita Poļakova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000079097

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.04.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0084

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

674B

Akreditācijas datums:

18.10.2023

Akreditācijas termiņš:

17.10.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1952

Sākums:

Vadoties pēc pirmā ieraksta bibliotēkas inventāra grāmatā, bibliotēka savu darbību uzsākusi 1952.gadā. Gadu laikā bibliotēka daudzas reizes mainījusi savu lokācijas vietu. Šobrīd tā atrodas Līksnas pagasta centrā līdzās kultūras nama un pagasta pārvaldes ēkai.

Darbība:

Līksnas pagasta bibliotēka ir informatīva, izglītojoša kultūras iestāde, kas veic iespieddarbu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, bibliografēšanu un uzglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu visiem pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem. Bibliotēkas misija- kalpot par informācijas, izglītības, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru Līksnas pagastā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:30 19:00
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:30
Sestdiena 08:00 16:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā: Letonika, News
2. Nodarbības un konsultācijas Bezmaksas nodarbības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu, kā arī e-pakalpojumu izmantošanā.
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana un nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 65475235, e-pastu: biblioteka@liksna.lv vai attālināti bibliotēkas elektroniskajā katalogā.
5. Augšdaugavas novada bibliotēku vienotais elektroniskais kopkatalogs Informācija par bibliotēkas krājumu atrodama Augšdaugavas novada bibliotēku vienotajā elektroniskajā kopkatalogā http://naujene.biblioteka.lv/alise
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuru nav Līksnas pagasta bibliotēkas krājumā, iespējams pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu ( SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu ( SSBA)
7. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Līksnas pagasta bibliotēka Daugavas 10A, Līksna, Līksnas pagasts< Augšdaugavas novads, LV-5456 Pašvaldības īpašums 1983
Teritorijas kopējā platība (m2):

828

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

74,8

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

163

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

33

Pārējie:

130

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

1658

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 1570
Pieaugušie 1360
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 210
Virtuālais apmeklējums 88
Datubāzu apmeklējums 88
Abonētās 88

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3175

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

215

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 2904
Grāmatas 1680
Seriālizdevumi 1214
Nošizdevumi 10
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 271
Audio grāmatas un seriālizdevumi 24
Datubāzes (skaits) 247
Abonētās 247
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 334
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 88
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 15
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 73

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

485

Izslēgto dokumentu kopskaits:

149

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

7193

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 485 149 7191
Grāmatas 146 149 5457
Seriālizdevumi 339 1712
Audiovizuālie resursi 13
Kartogrāfiskie materiāli 4
Nošizdevumi 4
Pārējās krājuma vienības 1
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 39 2 984

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1