Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012561

Adrese:

Rūpnīcas iela 12, Liepa, Liepas pag., Priekuļu nov., LV-4128

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64195444 26130076 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Zita Klinklāva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

nr.0512900324

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.02.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1077

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3443

Akreditācijas datums:

25.05.2017

Akreditācijas termiņš:

29.05.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1970

Sākums:

1970.gads

Darbība:

Bibliotēkas krājuma veidošana, uzskaite, kataloģizācija, kārtošana. Sadarbība ar skolotājiem. Darbs ar skolēniem. Kvalifikācijas celšana. Tematisko pasākumu, izstāžu rīkošana. Darbs ar Bērnu un Jauniešu žūriju.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 12:00
Otrdiena 08:00 12:00
Trešdiena 08:00 12:00
Ceturtdiena 08:00 12:00
Piektdiena 08:00 12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Mācību literatūra Latviešu un ārzemju literatūra Uzziņas un uzziņu literatūra Bezmaksas internets
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Teritorijas kopējā platība (m2):

3671

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

168

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

180

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

154

Pārējie:

26

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1506

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

580

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

926

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2967

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1983

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2861
Audiovizuālie resursi 3
Kartogrāfiskie materiāli 10
Nošizdevumi 5
Attēlizdevumi 80
Elektroniskie resursi 8
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1624
Bērnu grāmatas 592

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

559

Izslēgto dokumentu kopskaits:

3408

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

7591

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 512 3302 7374
Seriālizdevumi 35 35 35
Audiovizuālie resursi 13 13
Kartogrāfiskie materiāli 10 31 20
Nošizdevumi 2 8 15
Attēlizdevumi 1 94
Pārējie dokumenti 1 7
Elektroniskie resursi 17 33
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 210 1181 3182
Bērnu grāmatas 279 1048 1455

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1