Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012561

Adrese:

Rūpnīcas iela 12, Liepa, Liepas pag., Priekuļu nov., LV-4128

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64195444 26130076 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Zita Klinklāva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

nr.0512900324

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.02.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1077

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3443

Akreditācijas datums:

25.05.2017

Akreditācijas termiņš:

29.05.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1970

Sākums:

1970.gads

Darbība:

Bibliotēkas krājuma veidošana, uzskaite, kataloģizācija, kārtošana. Sadarbība ar skolotājiem. Darbs ar skolēniem. Kvalifikācijas celšana. Tematisko pasākumu, izstāžu rīkošana. Darbs ar Bērnu un Jauniešu žūriju.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Piektdiena 08:00 16:20
Otrdiena 08:00 16:20
Trešdiena 08:00 16:20
Ceturtdiena 08:00 16:20
Piektdiena 08:00 16:20
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1970

Teritorijas kopējā platība (m2):

3671

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

168

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

136

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

118

Pārējie:

18

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

354

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

32

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

322

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3778

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3778

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3666
Audiovizuālie resursi 4
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 3
Attēlizdevumi 90
Elektroniskie resursi 13
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1725
Bērnu grāmatas 1091

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

3395

Izslēgto dokumentu kopskaits:

486

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

10440

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 3270 467 10164
Seriālizdevumi 35 35
Audiovizuālie resursi 28 15 26
Kartogrāfiskie materiāli 27 41
Nošizdevumi 10 21
Attēlizdevumi 2 1 95
Pārējie dokumenti 3 8
Elektroniskie resursi 20 3 50
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 291 84 4153
Bērnu grāmatas 4 2224

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 0
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda