Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012561

Adrese:

Rūpnīcas iela 12, Liepa, Liepas pag., Cēsu nov., LV-4128

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64195444 26130076 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Zita Klinklāva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

nr.0512900324

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.02.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1077

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3443

Akreditācijas datums:

25.05.2017

Akreditācijas termiņš:

29.05.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1970

Sākums:

1970.gads

Darbība:

Bibliotēkas krājuma veidošana, uzskaite, kārtošana. Sadarbība ar skolotājiem. Darbs ar skolēniem. Kvalifikācijas celšana. Tematisko pasākumu, izstāžu rīkošana. Darbs ar bērnu un Jauniešu žūriju.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 12:00
Otrdiena 08:00 12:00
Trešdiena 08:00 12:00
Ceturtdiena 08:00 12:00
Piektdiena 08:00 12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Mācību literatūra
2. Latviešu un ārzemju literatūra
3. Uzziņas un uzziņu literatūra
4. Bezmaksas internets
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

926

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

84

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

203

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

161

Pārējie:

42

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

872

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

74

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

798

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2261

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1173

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2230
Audiovizuālie resursi 3
Kartogrāfiskie materiāli 10
Nošizdevumi 4
Attēlizdevumi 5
Elektroniskais krājums (summa) 9
E-grāmatas 9
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 1318
Bērnu un jauniešu grāmatas 280

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

309

Izslēgto dokumentu kopskaits:

28

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

7449

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 282 7291
Seriālizdevumi 18 28 18
Audiovizuālie resursi 5
Kartogrāfiskie materiāli 20
Nošizdevumi 16
Attēlizdevumi 88
Pārējie dokumenti 1 2
Elektroniskais krājums (summa) 8 9
Citi elektroniskie resursi 8 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 230 3290
Bērnu un jauniešu grāmatas 68 1439

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1