Lielplatones pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000330

Adrese:

Alejas iela 7, Lielplatone, Lielplatones pag., Jelgavas nov., LV-3022

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25470956 @
Pagasta pārvaldē 27234177 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jelgavas novads
Citas iestādes vietne Jelgavas valstspilsētas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Jelgavas reģionu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Lielplatones pag., bibliotēka facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Janīna Ungure

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

28.01.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1360

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

111B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 18:00
Otrdiena 9:00 18:00
Ceturtdiena 9:00 19:00
Piektdiena 8:00 17:00
Papildu informācija:

Trešdienas metodiskās dienas . Sestdiena, svēdiena brīvdienas.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bibliotēkas krājums Grāmatu un periodikas izsniegumi.
2 Interneta pakalpojumi Apmeklētājiem ir pieejami trīs datori ar interneta pieslēgumu. Pieejams bezvadu internets, kuram var pieslēgties ar klēpjdatoru,planšetdatoru, mobīlotālruni.
3 Abonētas datu bāzes. Letonika, News.lv
4 Apmācības un konsultācijas par krājuma un bibliotēkas izmantošanu. Bibliotekāra konsultācija
5 Izdevumu rezervēšana Iespējams ir rezervēt grāmatas un periodiku pa tālruni un inerneta starpniecību.
6 Izstādes un tematiskie pasākumi Bibliotēkā notiek grāmatu izstādes saistītas ar tematu, kā arī grāmatu jaunumi. Bērnu lasīšanas pasākumi : "Grāmatu starts", "Bērnu žūrija"
7 SBA pakalpojumi Iespēja pasūtīt neesošās grāmatas , vai periodiku no citām bibliotekām.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Melnbaltā izdruka Teksts: 1A4 formāta lapa -vienpusēji - 0,08 divpusēji - 0,15 1A3 formāta lapa - vienpusēji - 0,12 divpusēji - 0,21 Attēls : 1A4 formāta lapa - vienpusēji - 0,12 divpusēji - 0,23 1A3 formāta lapa - vienpusēji - 0,17 divpusēji - 0,31
2 Kopēšana Teksts : 1A4 formāta lapa : vienpusēji - 0,10 divpusēji - 0,18 1A3 formāta lapa : vienpusēji - 0,15 divpusēji - 0,25 Attēls : 1A4 formāta lapa : vienpusēji - 0,15 divpusēji - 0,28 1A3 formāta lapa : vienpusēji - 0,21 divpusēji - 0,38
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1018,8

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

81,6

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

447

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

140

Pārējie:

307

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3105

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2277

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

828

Virtuālais apmeklējums:

3400

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5249

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

140

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1324
Seriālizdevumi 3925

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 17
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 2
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 15

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

623

Izslēgto dokumentu kopskaits:

630

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

3754

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 192 134 3315
Seriālizdevumi 431 496 439
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 3
Bērnu un jauniešu grāmatas 81

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1