Lendžu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000655

Adrese:

Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 62601053 22074313 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilga Gudrika

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000050369

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0497

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

652A

Akreditācijas datums:

07.10.2015

Akreditācijas termiņš:

07.10.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1954

Darbība:

Bibliotēkas svarīgākie darbības virzieni: krājuma veidošana, lasītāju apkalpošana, informācijas sniegšana, darbs ar bērniem un jauniešiem, novadpētniecība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:30
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums no 11:30 līdz 12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft "Laikrakstu bibliotēka"
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1978

Teritorijas kopējā platība (m2):

828

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

121

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

159

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

41

Pārējie:

118

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2524

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1784

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

740

Virtuālais apmeklējums:

679

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4429

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1023

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1786
Seriālizdevumi 2643
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 296

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 35
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 33
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

604

Izslēgto dokumentu kopskaits:

783

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6683

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 154 5352
Seriālizdevumi 445 783 1305
Audiovizuālie resursi 5 24
Elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 20 781

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2