Lauderu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000531

Adrese:

Rožu iela 6, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov., LV-5722

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28204084 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Zilupes novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Ludzas pilsētas galvēnās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Ludzas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Valentīna Klovane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000079538

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

08.04.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0567

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

20.01.2005

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

391A

Akreditācijas datums:

21.11.2014

Akreditācijas termiņš:

20.11.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Darbība:

Lauderu pagasta bibliotēka ir Zilupes novada pašvaldības kultūras, informācijas un izglītības iestāde, kura veic grāmatu, periodisko,elektronisko un citu izdevumu uzkrāšanu, glabāšanu un sistematizēšanu, kā arī nodrošina uzkrātās informācijas izmantošanas iespējas Lauderu pagasta iedzīvotājiem kā arī ikvienam interesentam. Bibliotēka ir tā vieta, kur jebkurš cilvēks var lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku un atpūsties no ikdienas problēmām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 16:00 Apkalpo apmeklētājus: no 11:00 līdz 16:00
Otrdiena 10:00 16:00 Apkalpo apmeklētājus: no 11:00 līdz 16:00
Trešdiena 10:00 16:00 Apkalpo apmeklētājus: no 11:00 līdz 16:00
Ceturtdiena 10:00 16:00 Apkalpo apmeklētājus: no 11:00 līdz 16:00
Piektdiena 10:00 16:00 Apkalpo apmeklētājus: no 11:00 līdz 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdienā - spodrības diena (lasītājus neapkalpo)

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Lietotāju apkalpošanu Bibliotēkas apmeklēšana, lietotāju pierakstīšana, konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, krājumiem un informācijas meklēšanas iespējām. Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāja pieprasījuma lasītavā, abonementā. Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējošie pasākumi (izstādes, konsultācijas, ekskursijas bibliotēkā, tematiski pasākumi)
2. Uzziņu informācija Informācijas meklējumsistēmu (katalogu, kartotēku, Interneta), Word, Excel u.c. programmu izmantošana, bibliotēkaro, bibliogrāfisko uzziņu sniegšana.
3. SBA Bibliotēku fondā neesošo iespieddarbu vai dokumentu un citas nepieciešamās informācijas saņemšana citām novada, Latvijas bibliotēkām.
4. Datori un Internets Datoru ar Interneta pieslēgumu un bezvadu Interneta izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Informācijas izdruka no Interneta, CD-ROM, datora: melnbaltā A4 lappuse krāsainā A4 lappuse 0,10 eiro 0,30 eiro
2. Attēla izdruka no Interneta, CD-ROM, datora: melnbaltā A4 lappuse krāsainā A4 lappuse 0,30 eiro 0,50 eiro
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1986

Teritorijas kopējā platība (m2):

500

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

152,5

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

100

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

18

Pārējie:

82

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2623

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1912

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

711

Virtuālais apmeklējums:

29

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9233

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2375

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3803
Seriālizdevumi 5430
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1205

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 43
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 20
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 23

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

379

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1149

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3777

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 169 1149 3233
Seriālizdevumi 210 544
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 17 15 1208

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1