Laucesas pagasta Mirnija bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000264

Adrese:

Miera iela 26, Mirnijs, Laucesas pag., Augšdaugavas nov., LV-5461

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65476867 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Laucesas pagasta pārvaldes mājas lapa
Citas iestādes vietne Augšdaugavas novada pašvaldības mājaslapa
Elektroniskais katalogs Augšdaugavas novada bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Larisa Daņilova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000030447

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0083

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

768A

Akreditācijas datums:

20.10.2016

Akreditācijas termiņš:

20.10.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1956

Darbība:

Laucesas pagasta Mirnija ciema bibliotēka ir Laucesas pagasta pārvaldes kultūras, izglītības un informācijas centrs, kura darbības mērķis ir attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskas saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, nodrošināt pilnvērtīgu un kvalitatīvu krājumu attīstību un komplektēšanu, pilnveidot un attīstīt tradicionālo un elektronisko resursu izmantošanu, kas ir saskaņā ar pārvaldes apstiprināto bibliotēkas nolikumu. Bibliotēkai ir kultūras, informācijas, izglītības, sociālās, kā arī izklaidējošās funkcijas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00
Otrdiena 08:00 16:45
Trešdiena 08:00 16:45
Ceturtdiena 08:00 16:45
Piektdiena 08:00 15:30
Papildu informācija:

pārtraukums 12:00-12:45

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika un Lursoft
2 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
3 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tas izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde
4 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav pieejami Laucesas pagasta Mirnija ciema bibliotēkā, var pasūtīt izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
5 Kopkatalogs https://naujene.biblioteka.lv/alise/
6 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 65476867
7 Nodarbības un konsultācijas Bezmaksas nodarbības un konsultācijas darbam ar datoru, internetu un e-pakalpojumu izmantošanu
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

2000

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

75

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

158

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

49

Pārējie:

109

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1091

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

878

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

213

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4410

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

439

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2329
Seriālizdevumi 2081
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 357

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

284

Izslēgto dokumentu kopskaits:

334

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

5241

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 146 32 4645
Seriālizdevumi 138 298 594
Audiovizuālie resursi 4 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 51 618

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1